DGE-moduler (for læger)

PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse.

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal én i gruppen have gennemgået et facilitatorkursus. Det sikrer, at I som gruppe får mest mulig læring ud af modulerne.

DGE-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes omkring jeres faglige udvikling.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på 3 timer.

For at I som gruppe kan gennemføre et DGE-modul, skal én i gruppen have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere om facilitatoruddannelsen her.

Modulerne Tilmelding

Prisen for et enkelt modul er kr. 750,- pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal, senest 3 uger dage inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 2 uger inden start.

Modulet om fødselsdepression er gratis. Gruppens facilitator skal, senest 3 uger inden forventet start, bestille modulet ved at sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere til modulet
  • Forventet start- og slutdato

Gruppens facilitator vil modtage materialet på mail senest 2 uger inden start. Det er facilitator, som videresender materialet til resten af gruppen.

Efter afholdelse af DGE-modulet, kan du søge kr. 2.000,- i efteruddannelseshonorar. Det kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Mangler I en facilitator?
Er I interesserede i at gennemføre et DGE-modul, men mangler en facilitator, kan I fx spørge i jeres klynge, om der er en uddannet facilitator som vil hjælpe jer. I kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne i logbogen (ligger bag login).