Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Netto gennemsnit 2022 4. kvartal

Netto gns. 2022 4. kvartal

Stilling/regioner

Alle Region Nord Region Midt Region Syd Region H

Region Sj

             
Overenskomst-ansatte overlæger 72.501 73.974 72.119 72.663 72.247 72.780
Ledende overlæger fra 1.6.2022 79.474 81.741 78.010 80.045 77.482 79.861
Cheflæger fra 1.6.2022 92.609 94.125 90.882 93.756 92.366 92.324
Overlæger
(ansat før 1996)
76.822 77.768 76.578 77.618 76.447 76.310
Ledende overlæger/
professorer fra 1.6.2022
77.123 79.845 74.273 76.948 76.990 0

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger