Ugens spørgsmål

Her finder du udvalgte spørgsmål og svar stillet af medlemmerne.

 

Spørgsmål:

Jeg føler mig presset til at tiltræde en ny stilling, før lønnen er på plads. Hvad skal jeg gøre?

Svar: 

Foreningens anbefaling er, at du skal have overblik over både løn og arbejdsvilkår, inden du tiltræder en stilling.

Både når det drejer sig om nye stillinger (eksterne), eller interne stillinger - f.eks. skift fra overlæge til ledende overlæge, eller en konstituering i en højere stilling - så vil din forhandlingsposition blive forringet, hvis du tiltræder, før løn og vilkår er på plads.

Kan det ikke nås til en planlagt bestemt dato, så vil det være foreningens anbefaling, at tiltrædelsen udskydes med 14 dage eller 1 måned.