Lægekonsulenter i Trafikstyrelsen

Staten - Lønninger pr. 1. oktober 2022

Overenskomst for speciallægekonsulenter

Reguleringsprocent: 1,137411

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
Pr. påbegyndt time

594,11

675,75

(1) Der kan kun imellem den ansættende mydighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn.
B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal

Grundbeløb årligt 
31. marts 2012

Pr. måned
1.10.2022

4

83.734

7.936,66

5

104.799

9.933,29

6

125.688

11.913,24

7

146.579

13.893,38

8

167.644

15.890,01

9

188.533

17.869,96

10

218.803

20.739,08

11

240.683

22.812,96

12

262.565

24.887,03

13

284.445

26.960,91

14

306.325

29.034,79

15

328.205

31.108,66

 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn

_

Grundbeløb 
31. mar. 2012

1.10.2022

Pr. påbegyndt time uanset timetal

594,11

675,75

_

_

Befordringsgodtgørelse:

3,70 pr. km. (1.5.2022 niveau)