Omsætningsloft

Omsætningsloftet for deltidspraksis reguleres ifølge overenskomsten én gang årligt. Omsætningsloftet for 2023 bliver reguleret pr. 1. januar 2023.

Bemærk!

For speciallæger med deltidspraksis gælder, at hvis omsætningsloft nås i november eller december måned, honoreres for de leverede ydelser (dog maksimalt 1/12 af det fastsatte omsætningsloft), men at det beløb omsætningsloftet herved overskrides med, modregnes i næste års omsætningsloft.

Såfremt omsætningsloftet nås i oktober måned, kan der ikke modregnes i næste års omsætningsloft - heller ikke for november og decembers omsætninger.

 

Omsætningsgrænser pr. 1. januar 2022

  Deltidspraksis 
Anæstesiologi 1.020.886 kr.
Psykiatri/børnepsykiatri 1.020.886 kr.
Reumatologi/Fysiurgi 1.020.886 kr.
Neurologi 1.020.886 kr.
Plastikkirurgi 1.020.886 kr.
Pædiatri 1.020.886 kr.
Dermato-venerologi 1.191.034 kr.
Gynækologi 1.191.034 kr.
Intern medicin 1.191.034 kr.
Kirurgi 1.191.034 kr.
Ortopædkirurgi 1.191.034 kr.
Ørelægehjælp 1.191.034 kr.
Øjenlægehjælp 1.191.034 kr.