Formænd for Speciallægeorganisationerne

Nedenstående er formænd for praksisrelevante speciallægeorganisationer.

Formand

Danske Reumatologers og Fysiurgers Org.

Berit Broholm

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Plastikkirurgers Organisation

Peter Andreas Siemssen

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Øjenlægers Organisation

Peter Jeppesen

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Psyk. og Børne-Ungdomspsyk. Org.

Kathrine Dahler-Eriksen

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Fødsels- og Kvindelægers Org.

Henrik Lajer

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Kirurgers Organisation

Steffen Jais Rosenstock

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Anæstesiologers Organisation

Ebbe Rønholm

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Dermato-Venerologers Org.

Tomas Norman Dam

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Nervelægers Organisation

Stephen Wørlich Pedersen

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Radiologers Organisation

Peter von der Recke

Praktiserende speciallæge

http://www.drs.dk/DRO/

Formand

Danske Ortopæders Organisation

Finn Nørmark

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Børnelægers Organisation

Anne Helene Spannow

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation

Rikke Haahr Zaccarin

Praktiserende speciallæge

Formand

Danske Interne Medicineres Organisation

Niels Jørgen Seersholm

Praktiserende speciallæge

Næstformand

Danske Psyk. og Børne-Ungdomspsyk. Org.

Dorte Vesterager

Praktiserende speciallæge

Andet

Lone Kjær Jensen