Regionsbestyrelser

Du er med til at vælge FAPS´ regionsbestyrelse i din egen region. Regionsbestyrelsen består af tre – for Hovedstadsregionens vedkommende dog fire - praktiserende speciallæger, som sidder i samarbejdsudvalget og repræsenterer speciallægerne.

Samarbejdsudvalget behandler spørgsmål om overenskomstforhold, f.eks. flyttesager, §64- aftaler, honorering af ydelser og ansøgninger om tilladelse til at ansætte vikar og/eller assisterende speciallæge samt klagesager.

Læs om valg til regionsbestyrelserne i FAPS' vedtægter § 10.