Speciallægekonsulenters løn i kommunen

Københavns kommune - Lønninger per. 01. oktober 2022

Reguleringssats 1,494018

  Årligt grundbeløb Månedlig indkomst
31.03.2000 01-10-2022
A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
Årligt honorar ved én ugentlig time 17.200 25.697,11
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1)
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder 492,18 735,33
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse
Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt Månedsløn
4 72.588 9.037,31
5 90.910 11.318,43
6 109.132 13.587,10
7 127.154 15.830,86
8 145.476 18.111,98
9 163.598 20.368,20
10 181.620 22.611,96
11 199.942 24.893,08
12 218.064 27.149,30

Fremmødetillæg København Kommune

  Grundbeløb 01-10-2022
31.03.2000
0-5 km 90,44 135,12
5-20 km 181,02 270,45
20-40 km 271,19 405,16
40-60 km 362,12 541,01
over 60 km 542,37 810,31

Befordringsgodtgørelse: 3,70 pr. km. (1.5.2022-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg