Fertilitetsbehandling - ret til fri med løn

Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling betragtes som sygdom, så du har ret til fri med løn til fertilitetsbehandling, hvis det sygelige forhold findes hos dig.

Du skal 

  • oplyse din arbejdsgiver om, at du skal i fertilitetsbehandling
  • forsøge at placere undersøgelserne og behandlingen uden for arbejdstiden, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver. Hør evt. fertilitetsklinikken, hvor meget fravær, de anbefaler. Aftal herefter med din arbejdsgiver, hvordan I planlægger det.
  • kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Det sygelige forhold findes ikke hos dig

Indtil 1. april 2019 har du som partner ikke ret til fri med løn til fertilitetsundersøgelser. Her må du bruge ferie eller afspadsering, hvis du vil med til undersøgelserne.

Fra 1. april 2019 bliver retten til fravær med løn på grund af undersøgelser og behandlinger for barnløshed udvidet til også at gælde dig som partner. Det er fortsat en forudsætning, at der efter en lægelig vurdering er tale om et sygeligt forhold hos din partner.