De 7 lægeroller

Hospitalslæger
Morgenkonference

Sundhedsstyrelsen definerer de 7 lægeroller således:

  1. Medicinsk ekspert/ lægefaglig
  2. Kommunikator
  3. Samarbejder
  4. Leder/ administrator/ organisator
  5. Sundhedsfremmer
  6. Akademiker/ forsker og underviser
  7. Professionel.

Læs mere om de syv lægeroller i Sundhedsstyrelsens publikation.