Barsel

De regler, der gælder, når du er på barsel, er sammensat af lovgivning og de overenskomstaftaler, som Yngre Læger har indgået. Mange af reglerne er afhængige af, hvordan du er ansat. Som yngre læge er du måske også berettiget til løn under barsel, selvom du ikke har en ansættelse.

Yngre læge og barn til barselscafé

Vælg det område, der gælder for dig:

Ansat i en region
Ansat i staten
Ansat i almen praksis
Ikke ansat/fratrådt/ikke tiltrådt

Løn under barsel uden en ansættelse

Selv om du ikke har en ansættelse, så opfylder du måske alligevel betingelserne for at få løn under barsel. Er du fratrådt en ansættelse i en region, eller skal starte som KBU-læge i en region, så se mere i:

Vejledning og udbetalingsbegæring for fratrådte yngre læger ansat i regionerne

og i

Vejledning og udbetalingsbegæring for nyuddannede KBU-læger, der endnu ikke er startet i en region.

Dagpenge fra Udbetaling Danmark

Din løn under barsel består af barselsdagpenge suppleret op med løn fra arbejdsgiveren. Hvis din stilling udløber, mens du er på barsel, skal du selv ansøge om dagpenge ved at kontakte Udbetaling Danmark for at sikre dig, at dagpengene fortsætter.

Vær medlem af A-kassen, hvis du skal på barsel

Yngre Læger anbefaler alle yngre læger, specielt de nyuddannede, at melde sig ind i a-kassen, hvis de påtænker at gå på barsel.

Er du ikke dagpengeberettiget, kan du risikere, at du ikke får fuld løn under barsel som ansat. Forudsætningen for at få dagpenge fra Udbetaling Danmark er, at du har været i beskæftigelse indtil dagpengenes start 4 uger før termin eller den første dag med dagpenge og har været i beskæftigelse i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned. Herudover har du ret til dagpenge, når du er fuldgyldigt medlem af en arbejdsløshedskasse eller er nyuddannet inden for den seneste måned. Læs mere om a-kasse og ledighed her.

Søg om kontingentnedsættelse

I den periode, hvor du kun er på barselsdagpenge, kan du få nedsat dit kontingent til Lægeforeningen.

Dit arbejdsmiljø når du er gravid eller ammer

Vær opmærksom på dit arbejdsmiljø, når du er gravid eller ammer. 

Andet relevant om barsel: