Autorisation

Når du har fået din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du fungere som læge på et hospital. Så længe du ikke har ret til selvstændigt virke, arbejder du under en anden læges ansvar.

Når du har autorisation som læge, har du pligt til at yde lægehjælp.

Paragraf 42 i autorisationsloven fastslår:

§ 42 "Enhver læge er forpligtet til på begæring at yde den første fornødne lægehjælp, når hurtig lægehjælp efter de foreliggende oplysninger må anses for påtrængende nødvendig, såsom ved forgiftningstilfælde, større blødninger, kvælningsanfald og fødsler, hvor jordemoderhjælp ikke kan skaffes til veje, eller hvor jordemoderen tilkalder lægen. Har lægen gyldigt forfald, eller kan rettidig lægehjælp blive ydet af en anden, som efter forholdene er nærmere dertil, er lægen dog fritaget for den omhandlede forpligtelse."

Ovenstående gælder også i din fritid.

Vær opmærksom på, at yder du lægehjælp, som ikke er i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt, at du er forsikret, hvis du laver en fejl.

Som medlem af Yngre Læger og Lægeforeningen er du automatisk omfattet af en lægeansvarsforsikring, der dækker i din fritid. Er du ikke medlem, skal du selv tegne en lægeansvarsforsikring - se hvordan du er dækket som medlem.

Selvstændigt virke

Når du har gennemført din KBU, kan du søge Styrelsen for Patientsikkerhed om ret til selvstændigt virke. Det betyder, at du kan arbejde selvstændigt som læge. Din løn stiger, når du har fået selvstændigt virke, så husk at søge om selvstændigt virke og send dokumentationen til lønkontoret, så du kan få den løn, du har ret