Attestnøglen

Attestnavn ID-nr. Honorar Indeks
Formular I - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse fra den værnepligtiges praktiserende læge 03.05.11.01 305 kr. sessionsattester (formular 1)
Formular I - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse fra speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge 03.05.12.01 764 kr. sessionsattester (formular 1)
Formular I - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning til speciallæge eller sygehus 03.05.13.01 119 kr. sessionsattester (formular 1)
Formular I - Fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin 03.04.01.01 728 kr. hjemmeværnet (formular 1)
Formular II - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.04.02.01 342 kr. hjemmeværnet (formular 2)
Formular II - Til speciallæge i øjensygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.05.21.01 342 kr. sessionsattester (formular 2)
Formular II - Til speciallæge i øjensygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser 03.05.22.01 290 kr. sessionsattester (formular 2)
Formular III - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.04.03.01 728 kr. hjemmeværnet (formular 3)
Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.05.31.01 728 kr. sessionsattester (formular 3)
Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser 03.05.32.01 290 kr. sessionsattester (formular 3)

Sider