Attestnøglen

Attestnavn ID-nr.sorter faldende Honorar Indeks
Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten 03.02.01.01 549 kr. tjenestemandsattest, ansættelse i staten
Søfartsattest 03.06.01.02 721 kr. søfartsattest
Helbredsattest, politiaspirant 03.08.01.02 866 kr. politiaspirant, helbredsattest
Høreskader, supplerende attest til 03.11.21.01 582 kr. høreskader
Helbredsgodkendelse, attest til brug for 03.13.51.03 Regning jernbanepersonel, attest til helbredsgodkendelse
Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum 03.20.01.01 Regning helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum
Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om 03.20.03.01 Regning helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse
Sygeforsikringen danmark 04.07.01.01 Regning sygeforsikringen danmark, lægelige oplysninger til
Syns- og høreprøveattest for søfarende 06.02.01.02 Regning søfarende, synsprøveattest
Røgdykkere, helbredsattest for 06.02.51.01 862 kr. røgdykkerattest, brandvæsen

Sider