Attestnøglen

Attestnavn ID-nr. Honorar Indeks
Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel 06.02.52.01 773 kr. odense brandvæsen, attest til udrykningspersonel
Officerer i Søværnet, synsprøve for øjenundersøgelse af ansøgere til 03.03.01.01 436 kr. synsprøve, ansøger til officer i Søværnet
Optræningscentre optræningscentre
Takster for forskellige forretninger Regning takster for forskellige forretninger
Tillidslægens attest 03.08.11.01 265 kr. tillidslægens attest politiet
Tjenestemænd, 120-sygedageserklæring tjenestemænd, 120-sygedageserklæring
Truckcertifikat Regning truckcertifikat, regning attest til køreprøve
Tvangsindlæggelse, attest ved 06.07.03.01 472 kr. tvangsindlæggelse