Attestnøglen

Attestnavn ID-nr. Honorar Indeks
Legatansøgninger - attestation på legatansøgninger - attestation på
Levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattest for personer, der ansættes og er ansat i 03.09.01.01 347 kr. levnedsmiddelvirksomheder, helbredsattester
LÆ 100 Erklæring om kommunens brug af anden aktør læ 100 erklæring om kommunens brug af anden aktør
LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus 01.01.01.04 0 kr. journaloplysninger, sygehus læ 105
LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis 01.01.02.04 201 kr. læ 115 journaloplysninger fra speciallægepraksis
LÆ 125 Statusattest 01.01.11.04 448 kr. læ 125 statusattest, plejetilladelse, attest til ansøgere
LÆ 135 Specifik helbredsattest 01.01.21.04 897 kr. (med tolk 1.165 kr.) læ 135 specifik helbredsattest
LÆ 145 Generel helbredsattest 01.01.22.04 1.742 kr. (2.264 kr. m. tolk) generel helbredsattest læ 145
LÆ 155 Speciallægeattest 01.01.31.03 Regning læ 155 speciallægeattest
LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling 01.01.41.04 0 kr. forslag til socialmedicinsk sagsbehandling læ165

Sider