Attestnøglen

Attestnavn ID-nr. Honorar Indekssorter faldende
120-sygedags-erklæring Regning 120-sygedags-erklæring
AR 276 - Arbejdsophør / afvisning 06.04.02.03 489 kr. a-kasse-attester, arbejdsophør/afvisning
Adoptionsattest Regning adoptionsattest
FP 910 Rejseforsikringsattest - afbestilling af rejse FP 910 Rejseforsikringsattest - afbestilling af rejse.pdf 04.03.01.06 540 kr. afbestilling af rejse fp910
Afleveringsfrister for attester afleveringsfrister
Alkoholklinikker, attest til optagelse på 06.06.01.01. 339 kr. alkoholklinikker, optagelsesattest
Anmeldelse af lægemiddelskade til Patienterstatningen (tidl. Patientforsikringen) anmeldelse af lægemiddelskade
Ansættelse, helbredsoplysninger ved privat Regning ansættelse, helbredsoplysninger ved privat
Københavns Kommune, helbredsattest - med farvesansundersøgelse 06.03.02.01 826 kr. ansættelsesattest tjenestemandsattest Købehavns Kommune helbredsattest
Lægeerklæring til Integrationsministeriet ved ansøgning om dansk indfødselsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret 03.20.11.03 Regning ansøgning om dansk indfødsret

Sider