LÆ 145 Generel helbredsattest

Forklaring

Honorar på 2.131 kr. gælder, når der i forbindelse med udfærdigelse af attesten bruges tolk godkendt af kommunen.