Andre takster

Vikartakster i almen praksis

Lav takst (§ 21-vikaraftalen), pr. time, 1. oktober 2017376,12 kr
Høj takst (§ 20-vikaraftalen), pr. time 1. oktober 2017521,74 kr


Speciallægekonsulenthonorar

(Forhandlet af FAS) pr. time, 1. oktober 2018714,44 kr


Kørselsgodtgørelse og time- /dagpenge

A. Godtgørelse pr. km ved brug af egen bil på tjenesterejser efter skriftlig bemyndigelse fra tjenestestedet2019
Op til 20.000 km i et finansår3,56
Ud over 20.000 km i et finansår1,98
B. Anden godkendt kørsel1,98
Dagpenge436,00
Timepenge18,17


ATP-bidrag

 Arbejdsgivers bidrag pr. md.Eget bidrag pr. md.
Fuldtidsansatte180,0090,00


Dagpengesatser, fuldtidsforsikrede

 2019
Maksimumbeløb, pr. md.18.866
Dimittendsats, pr. md. (med forsørgerpligt)15.470
Dimittendsats, pr. md. (uden forsørgerpligt)13.489


Foredragstakster - AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor

 fra 1.10.2018 - 31.3.2019
foredrag/forelæsninger á 45-60 min.2.777 kr.
deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time833  kr.


Honorar for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv.

Som en del af sygehusoverenskomsten er yngre læger forpligtet til at undervise ved uddannelse af andre personalegrupper. Undervisningen indgår som en del af den normale arbejdstid og honoreres ikke (overenskomstens § 3 stk. 4).

Er der tale om undervisning, der ikke er en del af det normale arbejde, sker der honorering ifølge "Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv" til følgende takster:

Undervisning inkl. forberedelse af studerende mv.:
kr. 409,95 pr. time

Undervisning inkl. forberedelse af færdiguddannet personale:
kr. 491,94 pr. time.