Andre takster

Kørselsgodtgørelse og time- /dagpenge

A. Godtgørelse pr. km ved brug af egen bil på tjenesterejser efter skriftlig bemyndigelse fra tjenestestedet2021
Op til 20.000 km i et finansår3,44 kr
Ud over 20.000 km i et finansår1,90 kr
B. Anden godkendt kørsel1,90 kr
Dagpenge457,00 kr
Timepenge19,04 kr

 

ATP-bidrag, fuldtidsansatte

Arbejdsgivers bidrag
pr. md. region
Eget bidrag
pr. md.region
Arbejdsgivers bidrag
pr. md. stat
Eget bidrag
pr. md. stat                    
189,35 kr94,65 kr167,75 kr             83,85 kr 


Speciallægekonsulenthonorar

(Forhandlet af FAS) pr. time, 1. oktober 2019719,93 kr


Dagpengesatser, fuldtidsforsikrede

 2021
Maksimumbeløb, pr. md.19.322 kr
Dimittendsats, pr. md. (med forsørgerpligt)15.884 kr
Dimittendsats, pr. md. (uden forsørgerpligt)13.815 kr


Foredragstakster - AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor

 fra 1.10.2019
foredrag/forelæsninger á 45-60 min.2.789 kr
deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time837  kr


Honorar for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv.

Som en del af sygehusoverenskomsten er yngre læger forpligtet til at undervise ved uddannelse af andre personalegrupper. Undervisningen indgår som en del af den normale arbejdstid og honoreres ikke (overenskomstens § 3 stk. 4).

Er der tale om undervisning, der ikke er en del af det normale arbejde, sker der honorering ifølge "Aftale vedrørende vederlag for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personale ved sygehuse mv" til følgende takster:

Undervisning inkl. forberedelse af studerende mv.:
kr. 413,10 pr. time

Undervisning inkl. forberedelse af færdiguddannet personale:
kr. 495,72 pr. time.