Sygdom og barsel

Hvis du som praktiserende læge bliver syg eller skal på barsel, er det PLO's Administrationsudvalg, der træder til med økonomisk kompensation.   

Selv om du er selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til økonomisk kompensation fra Administrationsudvalget.

Du kan søge Administrationsudvalget om hjælp, hvis:

  • du bliver syg 
  • du har ansat en vikar, der bliver syg
  • du har ansat en læge, som bliver syg (gælder kun ansatte læger, som er PLO-medlem. I lægedækningstruede områder er alle ansatte læger under § 20, 21 eller 22, stk. 4 dækket uanset tilhørsforhold)
  • du eller din ægtefælle bliver gravid  
  • din ansatte læge eller dennes ægtefælle bliver gravid (gælder kun ansatte læger, som er PLO-medlem. I lægedækningstruede områder er alle ansatte læger under § 20, 21 eller 22, stk. 4 dækket uanset tilhørsforhold)
  • du er vagtlæge og bliver syg

Skulle en af dine nærmeste blive alvorligt syg, sikrer Administrationsudvalget desuden, at du kan tage plejeorlov.

Har du brug for kompensation?

Du logger på 'Min side', hvor du skal anmelde og indsende din ansøgning om udbetaling. Det er nemt at benytte, men bliver du i tvivl, er der hjælp at hente i vejledninger, regler og hos Administrationsudvalget, som altid sidder klar til at hjælpe.

Når Administrationsudvalget har behandlet din ansøgning vil du modtage svar på mail. 

Har du afgivet ophørsmeddelelse over for regionen med forkortet varsel på 1 måned, skal du være opmærksom på, at udbetalingen fra Administrationsudvalget ophører samtidig med datoen for praksisophør.

I denne situation vil du som virksomhedsejer fortsat have en række omkostninger forbundet med praksispersonale m.v. I den forbindelse henvises du til at kontakte PLA.

(Bemærk, at der gælder andre krav til dokumentation ved ansatte vikarer og for vagtlægers sygdom. Disse fremgår af Regler og forretningsorden for Administrationsudvalget.)