Influenzavaccination 2021/2022

Rammerne for influenzasæson 2021/22 for det gratis tilbud til visse risikogrupper ligner på mange måder forholdene fra sidste år. I år er der ekstra doser til målgrupperne, og almen praksis skal stå for at vaccinere de 2-6-årige børn, som i år er en del af målgruppen for tilbuddet om vederlagsfri influenzavaccination.

Influenzavaccination til børn

Læs mere om influenzavaccination af børn 2-6 år, se her

Influenzavaccination af ældre, kronikere, gravide m.fl.

Vaccinationsperiode
Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand - kan vaccineres til og med 28. februar 2022.

I perioden 1. oktober til 22. oktober 2021 er vacciner til influenzavaccination forbeholdt målgruppen for det gratis tilbud, jf. nedenfor.

Målgrupper
Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 er som sidste år, og omfatter dermed fortsat personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgivere vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden. 

Bekendtgørelsen findes her

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 82+-årige og 65+-årige på plejehjem mv. have en anden vaccine, se nedenfor. 
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>35) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar, men først efter den 22. oktober 2021.

Vacciner og bestilling/levering
I influenzasæson 2021/22 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine og en 4-valent højdosis influenzavaccine. Den 4-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1940) og til personer, der bor på plejehjem m.v., og er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1957). Den 4-valente influenzavaccine anvendes til alle øvrige målgrupper. 

Begge vacciner kan bestilles ved Statens Serum Institut (SSI). SSI har oplyst, at de har indkøbt yderligere vacciner i denne sæson, ligesom vaccinerne forbeholdes risikogruppen i perioden 1. oktober til 22. oktober 2021, så risikogruppen kan få først, hvorefter andre grupper, der ønsker at betale for influenzavaccination, kan vaccineres.

Aftale med ydelseskoder
PLO og RLTN har indgået (følger mandag den 27. september 2021) aftale om praktiserende lægers afregning, bl.a. de ydelseskoder, som skal benyttes. Selve honoreringen har ikke været til forhandling – den er fastsat af sundheds- og ældreministeren i en bekendtgørelse, og er beløbsmæssigt ligesom i sidste år. Derfor er praktiserende læger ikke forpligtet til at tilbyde influenzavaccination, lige såvel som private vaccinationsfirmaer, herunder via apoteker m.v., kan forestå influenzavaccination.

Ydelseskoder i sæson 2021/22 er derfor ligesom sidste år, men omfatter lidt andre målgrupper, da alder og opholdssted er ændret i forhold til den 4-valente højdosis influenzavaccine.

Ydelseskoderne samt honoraret er:

 • 8910. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1957), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom. I klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 187
 • 8911. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt. Kr. 187.           
 • 8912. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester. Kr. 187.
 • 8913. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1957), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom i eget hjem. Kr. 359.
 • 8914. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt i eget hjem. Kr. 359.                    
 • 8915. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester i eget hjem. Kr. 359.
 • 8916. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1940) og beboere på plejehjem, fyldt 65 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1957) med den 4-valente højdosis influenzavaccine i klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 329.
 • 8917. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022 (født før den 15. januar 1940) med den 4-valente højdosis influenzavaccine i eget hjem. Kr. 501.
 • 8918. Influenzavaccination af personale i sundheds- og plejesektoren. Kr. 187.

Påmindelser fra SSI
SSI udsender igen i år påmindelser til alle 65+-årige i forhold til influenzavaccination og pneumokokvaccination, ligesom det sker til forældre som led i børnevaccinationsprogrammet.