COVID-19-vaccine

Her på siden kan du læse om COVID-vaccination i Danmark. 

COVID-19-vaccination

Revaccination 

Revaccinationen kommer til at foregå i flere faser. Det oplyser Sundhedsstyrelsen. Første fase er i gang med beboere på plejehjem og borgere med særligt svækket immunforsvar samt borgere på 85 år og derover. 

Sundhedspersonale, borgere på 65 år og derover og personer i øget risiko forventes at få et tilbud om revaccination mod COVID-19 i næste fase.


Krydsvaccination mod COVID-19

Borgere kan nu modtage et 3. stik, hvis de er vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og med én mRNA vaccine og ønsker vaccination i forbindelse med rejseaktivitet. 

Borgere kan selv bestille tid til vaccination ved at logge på www.vacciner.dk med eget NemID.

Læs mere herom i pjecen: "Er du krydsvaccineret mod COVID-19?" 

Og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Tilbage til toppen af denne side


Registrering af vaccinationer foretaget i udlandet

PLO har indgået en aftale med RLTN om, at borgere, der er vaccineret i udlandet med en EMA-godkendt vaccine, kan få vaccinationen valideret af den praktiserende læge.

Med aftalen kan de praktiserende læger registrere vaccinationer foretaget i udlandet for personer med et dansk sundhedskort, herunder personer med et særligt sundhedskort (bl.a. grænsearbejdere).

Aftalen indebærer:

 • Borgerne kan selv oprette vaccinen via sundhed.dk, og vaccinationen vil så stå som en borgeroprettet vaccine. Den praktiserende læge skal validere dette ud fra borgerens oplysninger og godkende i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).
 • Ydelseskode 4488 benyttes. Honoraret på 146,79 kr. dækker tidsforbruget for samtale med patienten, validering af vaccinationen - både efter 1. og flere (alle) stik - samt registrering i DDV.
 • Honoraret kan afregnes, både hvis kontakten med patienten har fundet sted telefonisk, på mail eller i konsultationen.

Link til aftalen

Du kan her se, hvilke vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA)

Link til SSI's vejledning vedr. registrering af vaccinationer

Interval mellem vacciner:

For Comirnaty® (vaccine fra BioNTech, Pfizer) gælder, at anden vaccination som udgangspunkt gives dag 21 eller snarest derefter, men kan undtagelsesvist planlægges allersenest på dag 42, hvor første vaccination = dag 0. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udbrede intervallet mellem de to doser til 5-6 uger.

For COVID-19 Vaccine Moderna® gælder, at anden vaccination som udgangspunkt gives dag 28 eller snarest derefter, men kan undtagelsesvist planlægges senest dag 43, hvor første vaccination = dag 0. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udbrede intervallet mellem de to doser til 5-6 uger.

For Vaxzevria®(vaccine fra AstraZeneca) gælder, at det godkendte interval for 2. vaccination er på 4-12 uger, og vaccinens overordnede effekt forventes at være ens, uanset hvornår man får sit 2. stik, så længe det sker inden for intervallet.

COVID-19 Vaccine Janssen® (vaccine fra Johnson & Johnson) gives i en ét-dosis.

Tilbage til toppen af denne side


Vaccination af de gravide og ammende

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu gravide og ammende at blive vaccineret mod COVID-19. De gravide og ammende kan vaccineres fra mandag den 26. juli.

For gravide anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination i 2. eller 3. trimester. Patienter, der ammer, kan blive vaccineret med det samme.

Med dette brev ønsker Sundhedsstyrelsen at orientere de praktiserende læger om anbefalingen om at vaccinere de gravide og ammende.

Man kan desuden læse mere om emnet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde denne pjece til de gravide og ammende

Tilbage til toppen af denne side


Vaccination mod COVID-19 anbefales til 12-15-årige

Sundhedsstyrelsen har nu inviteret alle børn og unge mellem 12 og 15 år til vaccination mod COVID-19, som en del af det generelle vaccinationsprogram.

I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udgivet materiale, der kan støtte forældre og de unge i deres beslutning. Det finder du her 

Du kan læse mere her i Sundhedsstyrelsens nyhed fra 14. juli 

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: krav til vaccineproducenterne vedr. studier i børn og Q&A om godkendelse af COVID-19-vacciner til børn

Tilbage til toppen af denne side


Ændring eller afbestilling af vaccinationstid – hvad skal borgeren gøre?

Borgere kan enten ringe til deres bopælsregion eller selv logge på vacciner.dk for at ændre eller afbestille vaccinetider, etc. Numre kan ses herunder:

 • Region Hovedstaden: Telefon 38 66 00 00
  Hverdage kl. 8-17
  Weekend og helligdage kl. 8-16

  Fra den 16. august etablerer Region Hovedstaden vaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre i tidsrummet fra kl. 9 til 18. Regionen vil desuden have udkørende vaccinationsteams, der hver dag kan give 1.000 stik uden tidsbestilling tæt på borgerne.
 • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
  Hverdage kl. 9-12 og kl. 13-19.30
  Weekend kl. 9-12 og kl. 13-19.30,
 • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17
  Hverdage kl. 8-18
  Weekend kl. 8-18
 • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
  Hverdage kl. 8-19
  Weekend og helligdage kl. 9-17
  Fra tirsdag 10. august tilbyder Region Midtjylland også vaccination mod COVID-19 uden tidsbestilling. Tilbuddet gælder alle vaccinesteder i hele regionen
 • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63
  Hverdage kl. 8-17
  Weekend kl. 8-15.30
  Helligdage kl. 8-13.30

Ændring af vaccinationstid på vacciner.dk

 • Ved at logge på www.vacciner.dk – se under ”Mine Tider” - kan borgerne selv ændre eller afbestille vaccinationstid
 • Se mere her på Sundhed.dk

Den myndighedsfælles coronahotline

 • Telefon 70 20 02 33 (Svarer på generelle spørgsmål til vaccination)

Tilbage til toppen af denne side


Brug af mundbind og værnemidler 

Alle personer, som møder i almen praksis bruger mundbind, så vidt muligt CE-mærkede, for at forebygge smittespredning med COVID-19 og andre luftvejssygdomme i venteværelset.

Det gælder også læger og personale i klinkken. Det fremgår af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af Statens Serums Instituts infektionshygiejniske retningslinjer. 

Et vejledende aldersskel for brug af mundbind er 12 år. Personer, som af medicinsk eller anden årsag er forhindret i at bruge mundbind undtages.

Personer, som møder i almen praksis uden luftvejssymptomer, kan undlade at benytte mundbind under selve konsultation i praksis.

Sundhedsstyrelsen udarbejder materialer til skiltning om, hvem der skal bruge mundbind i almen praksis’ lokaler. Personale benytter værnemidler jf. relevant NIR for mistænkt eller påvist COVID-19.

Se også: Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19 i sundhedssektoren

Tilbage til toppen af denne side


Fakta om COVID-19-vacciner til Danmark

Vaccinen Corminaty (Tozinameran af Pfizer/BioNTech) blev den 21. december 2020 godkendt af EMA (European Medicines Agency). Opbevaring og klargøring af Pfizer-vaccinen

Den 14. januar 2021 blev Modernas COVID-19-vaccine taget i brug i Danmark. Vaccinedosis vedr. Moderna

Opdatering 6. okt 2021: I Danmark vurderer Sundhedsstyrelsen fortsat, at både  Pfizer/BioNTech og Moderna er særdeles effektive vacciner, som har en vigtig plads i det generelle vaccinationsprogram. Børn og unge i alderen 12-17 år vil fortsat fortrinsvis blive inviteret til at modtage COVID-19 vaccinen fra Pfizer/BioNTech. 

Den 29. januar 2021 blev AstraZenecas COVID-19-vaccine godkendt. Den 14. april blev den taget ud af massevaccinationsprogrammet. 

Den 3. maj 2021 blev det besluttet, at Johnson & Johnson-vaccinen ikke bliver en del af massevaccinationsprogrammet. 

AstraZeneca og Johnson & Johnson blev tilbudt i form af en tilvalgsordning, som blev lukket ned den 31. august 2021. 

 

DSAM har udarbejdet FAQta-ark om de tre COVID-19-vacciner:

Tilbage til toppen af denne side


Vigtigste udgivelser fra Sundhedsstyrelsen

Tilbage til toppen af denne side


 

Registrering i DDV - forløb med og uden invitation

Det er vigtigt, at alle vaccinationer mod COVID-19 registreres i DDV, så hurtigt, som det er muligt. 

 • Forløb uden invitation:  

Personer, der er i forløb uden invitation modtager ikke en invitation i e-Boks eller med posten.

Det gælder når forløb:        

 1. er oprettet, fx ældre på plejecentrene (målgruppe eller personale, der er tilmeldt vaccination via angivelse af Cpr-nr. til kommunen)

  eller
 2. ikke er oprettet på forhånd, men først oprettes, når personen har fået 1. dosis, fx personer, som får ”overskudsvaccine”

Hvis man som fx plejepersonale, læge eller klinikpersonale er oprettet med forløb uden invitation skal man selv booke tid til 2. vaccination på vacciner.dk, hvis denne ikke gives ifm. vaccination på plejecenter mv.

 • Forløb med invitation: 

Personer, der i forløb med invitation, er oprettet i DDV og modtager invitation via e-Boks eller et fysisk brev. Disse personer skal selv bestille begge tider til vaccination samtidig på vacciner.dk. Der bliver så automatisk oprettet datoer for både 1. og 2. dosis vaccine i DDV.

Hvis den planlagte dato for 1. dosis vaccine, af den ene eller anden grund, ikke er den dato den 1. dosis vaccine bliver givet, kan dette tilrettes, når vaccinen gives. 

Dato for 2. dosis tilrettes så automatisk, så minimumsintervallet mellem de to vacciner overholdes. 

Se SSI's vejledning: Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Tilbage til toppen af denne side


Hvor længe varer immunitet efter vaccination?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at antage immunitet på minimum 12 måneder efter både infektion og vaccination.

Sundhedsstyrelsen forventer, at immunitet efter både infektion og vaccination vil være endnu længere og varigheden vil løbende blive opdateret i takt med, at der kommer ny viden.

Du kan læse mere her

Tilbage til toppen af denne side


 

 

Vaccination af inhabile borgere

Hvis en borger er inhabil – fx dement – kan nærmeste pårørende, værge eller en fremtidsfuldmægtig give informeret samtykke til vaccination på borgerens vegne. Det følger af sundhedslovens § 18, stk. 1.

PLO har spurgt Sundhedsministeriet, hvad der gælder, hvis patienten modsætter sig vaccinationen.

Modsætter den inhabile patient sig fx vaccination mod COVID-19, så er der som udgangspunkt ikke hjemmel til at fortsætte behandlingen, uanset om der er givet et samtykke, eller der er tilslutning fra en anden sundhedsperson.

I helt særlige tilfælde kan lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile overvejes.

Det vil kræve, at den ansvarlige sundhedsperson konkret vurderer, at en undladelse af at vaccinere patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand, at behandlingen anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse, og at det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patienten at gennemføre vaccinationen.

Det er Sundhedsministeriets umiddelbare vurdering, at det sjældent vil være tilfældet.

Tilbage til toppen af denne side


Uddelegering af ansvar til sygeplejerske 

Der er krav om fysisk lægelig tilstedeværelse ved COVID-19-vaccinationer, medmindre der er indgået andre lokalaftaler.

Den pligt, der følger af autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, gælder også, når du anvender medhjælp.

Sundhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009  og i vejledning nr. 115 af 11. december 2009 fastsat nærmere regler om sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt virksomhed).

Tilbage til toppen af denne side


Anafylaktisk beredskab

Lægemiddelstyrelsen beder om, at det på stedet indberettes til dem, hvis en borger får en alvorlig, livstruende anafylaktisk reaktion.

Der kan uden for normal åbningstid, også i helligdagene, ringes på dette nødnummer: 7611 7262 

Ved akutte henvendelser i åbningstiden kan der ringes til Lægemiddelstyrelsen på: 4488 9595.

Du kan også ringe til Lægemiddelstyrelsen, hvis der opstår akutte problemer med vaccinen, mens du er i gang med at vaccinere, eller hvis du har spørgsmål til indberetning af bivirkninger.

Tilbage til toppen af denne side


Bivirkninger ved COVID-vaccination

Alle praktiserende læger har nu fået en bivirkningswebservice i deres lægepraksissystem til indberetning af formodede bivirkninger af COVID-19-vaccination til Lægemiddelstyrelsen. Løsningen gør det lettere og hurtigere at indberette, og den har medvirket til at højne kvaliteten af indberetningerne.

PLO har samtidig indgået en midlertidig aftale med RLTN om honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger som følge af COVID-19-vaccine.

Aftalen muliggør honorering for det ekstra arbejde, klinikken kan opleve i kølvandet på den omfattende COVID-19-vaccinering, hvis flere patienter end normalt kontakter klinikken med formodede bivirkninger. 

Aftalen kan læses her

Indberetningen honoreres som en tillægsydelse med 120 kr. Ydelseskode 4489 anvendes. Hertil kommer relevant grundydelse i forhold til kontaktformen, der afregnes i henhold til overenskomstens almindelige ydelser.

Læger har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, og indberetninger fra læger om formodede bivirkninger indgår som en meget vigtig del af Lægemiddelstyrelsens overvågning af, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved godkendte lægemidler.

Praktiserende læger har lige nu en stor og vigtig opgave med indberetning af formodede bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne, som er genstand for intensiv overvågning. 

På baggrund af de første erfaringer med indberetninger via bivirkningswebservicen har Lægemiddelstyrelsen nogle punkter, som du gerne må være særligt opmærksom på, når du indberetter gennem dit praksissystem:

 1. Indberetning om dig selv: Hvis du vil indberette en formodet bivirkning, som du selv har oplevet, er det vigtigt, at du noterer det under ”yderligere oplysninger” i indberetningen. Det gør det lettere for Lægemiddelstyrelsen at registrere korrekt, hvis det er klart markeret i indberetningen.
 2. Indberetning om en formodet bivirkning til en COVID-19-vaccine: Hvis du indberetter en formodet bivirkning til en COVID-19-vaccine, er det vigtigt for overvågningen at vide, om den formodede bivirkning er opstået efter første eller anden vaccination. Derfor bedes du notere det under ”yderligere oplysninger”.
 3. Indberetninger om flere formodede bivirkninger: Hvis du sender en bivirkningsindberetning, der indeholder flere formodede bivirkninger, er det vigtigt, at de enkelte formodede bivirkninger indsættes i hvert sit bivirkningsfelt i indberetningen. Bivirkninger skal håndteres og kodes individuelt. 
 4. Samtidigt anvendte lægemidler: I bivirkningswebservicen får du præsenteret en samlet oversigt over patientens medicin.  Du skal kun medtage samtidigt anvendte lægemidler, hvis du vurderer, at de er relevante for den formodede bivirkning. Bivirkningswebservicen er indrettet sådan, at du aktivt skal fravælge samtidigt anvendte lægemidler, der ikke er relevante, inden du sender indberetningen. Det foregår ved, at du fjerner en markering ud for lægemidlerne i oversigten.

Tilbage til toppen af denne side


Hvem har ansvaret for indberetning af bivirkninger?

Den læge, som vaccinerer (eller er ansvarlig for vaccinationen) er forpligtet til at indberette bivirkninger, som opstår ved indgivelse af vaccinen.

Den læge, som får kendskab til bivirkninger, som opstår senere, er ansvarlig for at indberette disse. Hyppigt vil dette være borgerens praktiserende læge.

Vaccinerede borgere eller pårørende kan også selv melde bivirkninger. Mere information se her 

Tilbage til toppen af denne side


Anbefalinger i forhold til diagnose og behandling af VITT

Sundhedsstyrelsen opdaterede i april sine anbefalinger i forhold til diagnostik og behandling af patienter med mistænkt Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter COVID-19-vaccine.

Anbefalingerne indeholder bl.a. et flowchart med beslutningsstøtte.

I anbefalingerne fremgår det bl.a.

Til almen praksis og vagtlæger

 • Vurdering af tilstanden som mulig bivirkning til COVID-19 vaccine kan gøres i almen praksis og hos vagtlæge i henhold til figur 1 (flowchart)
 • Se efter kliniske tegn på arteriel eller venøs trombose, atypisk eller klassisk. Se efter større eller mindre blødninger i slimhinder og huden (fx ekkymoser eller petekkier).

Vurdering af tilstanden som mulig bivirkning til COVID-19-vaccine kan også gøres i almen praksis og hos vagtlæge og ved mistanke om VITT henvises til akut vurdering på sygehus.”

Det kliniske billede:

Det kliniske billede er karakteriseret ved intens, vedvarende hovedpine og/eller intense, abdominale smerter hos nogen, samt progressive eller atypiske trombose(r) med en særlig høj forekomst af cerebral venøs sinustrombose (CVST). Biokemisk ses altid trombocytopeni (< 150 mia/L) og betydelig forhøjet fibrin D-dimer, samt ofte et reduceret fibrinogen niveau. Blødning kan ses i huden og andre steder, og i enkelte tilfælde er der set letale intrakranielle blødninger.

Sjældent syndrom:

VITT-syndromet er meget sjældent. En estimeret forekomst i Danmark er ca. 1/40.000 vaccinationer. Det er set udviklet fra dag 3 efter vaccination, typisk dog i uge 2 efter vaccination, og hos enkelte er det set op til 30 dage efter.

Se anbefalingerne for VITT her

Tilbage til toppen af denne side


Honoraraftaler vedrørende COVID-19-vaccination

Rammeaftale om honorering for COVID-19 er opdateret med vaccination i eget hjem

PLO og RLTN har opdateret honoraraftalen om COVID-19-vaccination med et afsnit om vaccination i borgerens eget hjem. Vaccination i hjemmet sker til dagtids-sygebesøgstakst uanset tidspunkt.

Honoraret for COVID-19-vaccination dækker gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV, idet vaccinen leveres af Statens Serum Institut/regionen.

Ved vaccination mod COVID-19 i dagtid afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 146,25.

Hvis vaccinationen foregår i vagttiden (weekender eller på helligdage) sker honoreringen til vagttidshonorar og afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 202,78 i A-vagt og med ydelseskode 4486 til kr. 251,75 i B-vagt.

Den første vaccination pr. dag (uanset dag- eller vagttid) på plejebolig, inkl. friplejebolig og akutpladser afregnes dog som et almindeligt sygebesøg i dagtid (ydelse 0411-0461+2301). Kørsel regnes fra praksisadresse – også ved kørsel i weekend.

COVID-19-vaccinationskoden (4486) bruges også ved vaccination af kommunalt personale
Honoraraftalen mellem RLTN og PLO vedrørende COVID-19-vaccination af beboere i plejebolig mv. kan også finde anvendelse ved vaccination af det kommunale personale, som samtidig vaccineres.
 
Honoraraftalen kan dog ikke anvendes ved vaccination af praksispersonale