Corona (COVID-19) og almen praksis

På denne side vil PLO løbende opdatere med relevant info om coronavirus til praktiserende læger. 


Mundbind 

Se Sundhedsstyrelses retningslinjer for brug af mundbind


Certifikat af PCR-test til ikke-digitale borgere

PLO har indgået aftale med RLTN om udstedelse af certifikat til borgere, som ikke har mulighed for digitalt at erhverve sig et certifikat af PCR-test.

Med aftalen honoreres de praktiserende læger for udfyldelse og udlevering af et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere.

Det gælder både for borgere, der skal have testcertifikat (dokumentation for negativ PCR-test) og for borgere, der skal have restitutionscertifikat (dokumentation for positiv PCR-test).

Certifikatet skal borgerne bruge som dokumentation for testsvar i forbindelse med indrejse i andre lande. 

Aftalen indebærer:

  • Lægen sørger for, at der bliver udfyldt og udleveret et fysisk certifikat for PCR-test til ikke-digitale borgere
  • Ydelseskode 4499 benyttes. Honoraret på 250 kr. (april 2021-niveau) dækker udfyldelse og udlevering af certifikat. Det omfatter desuden evt. yderligere kopier vedrørende samme certifikat

Borgere, der har mulighed for digitalt at tilgå certifikat af PCR-test, skal ikke tilbydes at få printet et fysisk certifikat i henhold til indeværende aftale. Borgeren skal i stedet henvises til appen Coronapas eller sundhed.dk

Aftalen mellem PLO og RLTN om certifikater gælder kun ikke-digitale borgere. Ikke-digitale borgere er fx ældre borgere undtaget fra e-Boks og andre patientgrupper, som har forhold eller vilkår, der ikke muliggør brug af digitalt coronapas, fx beboere på botilbud og lign.


Videokonsultation - hvad gør du?  

Videokonsultation fortsætter i OK22, men fra den 1. januar 2022 skal videokonsultation være visiteret og kalendersat på forhånd.

En årsstatus (0120) og en samtaleterapi (6101/6102) kan fortsat gennemføres pr. video. Her benyttes vanlig ydelseskode sammen med ”tillægskoden” 1003, dvs. 0120 + 1003 eller 6101/6102 + 1003.

Det er dog i OK22 præciseret, at ydelserne kun kan tilbydes på video, hvis der er et konkret formål, fx hvis patienten på grund af særlige praktiske, fysiske eller psykiske problemstillinger kun meget vanskeligt kan møde op i klinikken.

Du kan læse om support m.v. for brug af videokonsultation via Min Læge-appen her og se FAQ om videokonsultation via Min Læge-appen. Endelig kan du se en videoguide til at komme godt i gang med videokonsultation