Yngre Lægers politik

Yngre Lægers formål er at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt.

Herunder kan du læse om Yngre Lægers politik, der danner grundlag for Yngre Lægers arbejde, se aktuelle indsatsområder, finde beretninger fra formanden og bestyrelsen, se videoer fra de forskellige udvalg og medlemsundersøgelser.