Yngre Lægers politik

Yngre Lægers indsats bygger på tre ben:

Yngre Lægers DNA og visioner er Yngre Lægers politiske visioner og fokusområder. Derudover har Yngre Læger en kommunikationsstrategi og en medlemsstrategi for, hvordan Yngre Læger arbejder for det enkelte medlem.

Disse sætter sammen retningen for alle aktiviteter og indsatser i Yngre Læger.

Yngre Lægers DNA og visioner- Yngre Lægers politik

Yngre Lægers medlemsstrategi

Yngre Lægers kommunikation