Yngre Lægers nyhedsbreve

Yngre Læger sender nyhedsbreve ud både til alle medlemmer og specielt til tillidsvalgte.

Ca. en gang om måneden eller efter behov sender Yngre Læger nyhedsbrevet Yngre Læge-nyt til alle medlemmer.
Se Yngre Læge-nyt.

Ca. en gang i kvartalet eller efter behov sender Yngre Læger nyhedsbrevet TR-nyt til alle tillidsvalgte.
Se TR-nyt.