Yngre Lægers Bestyrelse

Helga Schultz

Formand

Reservelæge

Mobil: +45 23356551

Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb
Kontaktperson vedrørende vedtægter
Kontaktperson vedr. almen praksis/PLO

 

 

Anders Krog Vistisen

Næstformand

Afdelingslæge

Mobil: +45 22292929

Kontaktperson for: Region Nordjylland
Region Midtjylland

 

 

Wendy Sophie da Cunha-Schou

OK-formand

Reservelæge

Mobil: +45 60138596

Kontaktperson for: Region Hovedstaden

 

 

Christina Frøslev-Friis

Medlem, YL-repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse

Afdelingslæge

Mobil: +45 51226924

Kontaktperson for: Region Midtjylland (suppleant)
Region Nordjylland (suppleant)
Kontaktperson Gruppen af Yngste Læger

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem, YL-repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse

Introduktionsamanuensis (Almen Praksis)

Mobil: +45 61344500

Kontaktperson for: Region Sjælland

 

 

Kim Agerholm Brogaard

Medlem

Praksisamanuensis (Fase 2)

Mobil: +45 61701559

Kontaktperson for: Region Syddanmark
Region Midtjylland (suppleant)
Kontaktperson vedr. almen praksis/PLO
Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb

 

 

Cæcilie Trier Sønderskov

Medlem

1. Reservelæge

Mobil: +45 26149285

Kontaktperson for: Region Region Hovedstaden (suppleant)
Yngre-Lægefraktionerne i speciallægeselskaberne

 

 

Bjarne Skjødt Hjaltalin

Medlem

Afdelingslæge

Mobil: +45 28222122

Kontaktperson for: Staten inkl. universiteterne
Region Sjælland (suppleant)
Kontaktperson vedrørende vedtægter
OK-forhandlinger med PLO

 

 

Sofie Charlotte Fage Hjortø

Medlem

Afdelingslæge

Mobil: +45 30235995

Kontaktperson for: Region Hovedstaden (suppleant)
Staten inkl. universiteterne (suppleant)
Fonden for decentralt arbejde i Yngre Læger
Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb

 

 

Lars Mathiesen

Sekretariat

Mobil: +45 40932575

Direktør

 

 

Pia Eriksen Ahlers

Sekretariat

Mobil: +45 25101992

Chefkonsulent