Yngre Lægers Bestyrelse

Helga Schultz

Formand

Reservelæge

Mobil: +45 23356551

Medlem af FH
Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb
Kontaktperson vedrørende vedtægter
Kontaktperson vedr. almen praksis/PLO
Kontakperson for: Staten inkl. universiteterne (suppleant)

 

 

Anders Krog Vistisen

Næstformand

Afdelingslæge

Mobil: +45 22292929

Medlem af FH
Kontaktperson for: Region Nordjylland

 

 

Wendy Sophie da Cunha-Schou

OK-formand

Reservelæge

Mobil: +45 60138596

Formand for Overenskomstudvalget
Medlem af FH
Kontaktperson for: Staten inkl. Universiteterne

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem, YL-repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse

Reservelæge

Mobil: +45 61344500

Kontaktperson for: Region Sjælland (suppleant)

 

 

Søren Niemi Helsø

Medlem, YL-repræsentant i Lægeforeningens bestyrelse

Reservelæge

Mobil: +45 22581509

Kontaktperson for: Region Nordjylland (suppleant)

 

 

Cæcilie Trier Sønderskov

Medlem

1. Reservelæge

Mobil: +45 26149285

Formand for Uddannelsesudvalget
Kontaktperson for: Region Hovedstaden
Yngre-Lægefraktionerne i speciallægeselskaberne
Gruppen af Yngste Læger

 

 

Christina Neergaard Pedersen

Medlem

Reservelæge

Mobil: +45 40301460

Formand for Arbejdsmiljøudvalget
Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb
Fonden for decentralt arbejde i Yngre Læger
Kontaktperson for: Region Syddanmark
Region Midtjylland (suppleant)
Gruppen af Yngste Læger

 

 

Jonas Olsen

Medlem

Reservelæge

Mobil: +45 61462846

Kontaktperson for: Region Sjælland
Staten inkl. Universiteterne (suppleant)
Region Hovedstaden (suppleant)

 

 

Sara Mathilde Radl Hensel

Medlem

Reservelæge

Mobil: +45 26153429

Formand for Almen Praksisudvalget
Arbejdsgruppen for Det gode patientforløb
Kontaktperson for: Region Midtjylland
Region Syddanmark (suppleant)
Kontaktperson vedr. almen praksis/PLO

 

 

Lars Mathiesen

Sekretariat

Mobil: +45 40932575

Direktør

 

 

Pia Eriksen Ahlers

Sekretariat

Mobil: +45 25101992

Chefkonsulent