Yngre Læger: Sundhedsteknologien skal være relevant og realistisk

SIRI-kommissionens anbefalinger
Regeringen skal udvikle en national strategi for et sammenhængende system af digitale løsninger til at sikre bedre sundhed for alle. Regeringen skal også sikre, at borgere, forskere, sundhedssektoren og virksomheder får en samlet og sikker adgang til private og offentlige sundhedsdatabaser.

Det er nogle af elementerne i SIRI-kommissionens anbefalinger (PDF) til fremtidens sundhedsteknologi, der blev offentliggjort den 19. januar 2018- se mere fra dagen.

Yngre Læger er med i SIRI-kommissionen
Flere ældre, mere engagerede patienter og et anderledes organiseret sundhedsvæsen kræver en mere offensiv tilgang til sundhedsteknologi. Der er også behov for at gentænke lægens rolle i det hele taget. Det arbejde vil Yngre Læger gerne deltage i. Læs mere om Yngre Lægers motivation for at deltage i SIRI-kommissionen.

Hvad er SIRI-kommissionen?
SIRI-kommissionen vil skabe opmærksomhed om de forandringer, kunstig intelligens og digital disruption skaber i vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked i særdeleshed – herunder hvad forandringerne betyder for os som mennesker.

SIRI-kommissionen er nedsat af Ida Auken, Radikal Venstre og Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen. Kommissionens deltagere kommer fra erhvervslivet, universiteterne, Etisk Råd og arbejdsmarkedet parter. Camilla Rathcke er medlem af ekspertgruppen på sundhedsområdet.

Blogindlæg fra Yngre Lægers formand Camilla Rathcke
Men det er ikke al ny teknologi, der er relevant, blot fordi det er muligt, skriver Camilla Rathcke i et blogindlæg i forbindelse med kommissionens arbejde. Det væsentligste er, at teknologien giver mening i form af for eksempel bedre kvalitet og behandlingsmuligheder, højere sikkerhed eller smidigere arbejdsgange.
Camilla Rathcke skriver blogindlægget som sundhedsekspert i SIRI-kommissionen.