Yngre Læger Region Syddanmark

Velkommen til Yngre Læger Region Syddanmark (YLRS)
YLRS varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan. YLRS støtter og styrker tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen. YLRS udpeger medlemmer til Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse.

YLRS varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd, Regionale vurderingsudvalg, Regionale ansættelsesudvalg, Regionale uddannelsesudvalg, Udvalget for uhensigtsmæssige, Regionale uddannelsesforløb, Forskellige udvalg nedsat af Lægeforeningen Syddanmark, Regionale MED-udvalg, Det regionale AC-samarbejde.

YLRS er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, og som arbejder i Region Syddanmark. Derudover er fællestillidsrepræsentanterne (FTR) faste medlemmer af YLRS. Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger deltager i møderne.


YLRS holder fem møder og et internat om året. Her drøftes sager af betydning for yngre læger i regionen samt informeres om og drøftes yngre lægers politiske arbejde regionalt og nationalt. Møderne er åbne for alle interesserede yngre læger i Region Syddanmark. 

Er du interesseret i at deltage kan du tilmelde dig nedenfor eller kontakte Tina Skøtt (tisk.yl@dadl.dk). Tilmelding er nødvendig.

Mødedatoer 2021

Torsdag d. 26. august 2021 - bemærk ny dato. Tilmeld dig her: 

Fysisk deltagelse

Virtuel deltagelse

Mandag den 4. oktober 2021 TR/FTR dag på Munkebjerg kl. 9-17

Mandag d. 11. oktober 2021

Mandag d. 15. november 2021                                                                               

Torsdag d. 9. december 2021

Find din tillidsvalgte
Se formandskabet for YLRS her:
Formand: Claus Bo Svenningsen, claus.svenningsen@rsyd.dk 
Næstformand: Kristina Fruerlund Rasmussen, kristina.fruerlund@gmail.com
Næstformand: Ellen Risom, ellen.risom@gmail.com

Du finder din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab".
Se oversigt over udvalgsposter.

Tag på kursu​s
Yngre Læger Region Syddanmark arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg. Se kurserne her.