Yngre Læger Region Syddanmark

Velkommen til Yngre Læger Region Syddanmark (YLRS)
YLRS varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan. YLRS støtter og styrker tillidsrepræsentanterne og læge (trin 1) rådene i regionen. YLRS udpeger medlemmer til Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse.

YLRS varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, bla.: 

  • Det Regional Råd for Lægers Videreuddannelse (VUR), AP-udvalget, Overenskomstudvalget, Arbejdsmiljøudvalget, Uddannelsesudvalget, KBU-udvalget, GYL

YLRS er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, og som arbejder i Region Syddanmark. Derudover er fællestillidsrepræsentanterne (FTR) faste medlemmer af YLRS. Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger deltager i møderne.


YLRS holder 5-6 møder og et internat om året. Her drøftes sager af betydning for yngre læger i regionen samt informeres om og drøftes yngre lægers politiske arbejde regionalt og nationalt. Møderne er åbne for alle interesserede yngre læger i Region Syddanmark. 

Er du interesseret i at deltage kan du tilmelde dig nedenfor eller kontakte Tina Skøtt (tisk.yl@dadl.dk). Tilmelding er nødvendig.

Mødedatoer 2022
Mandag d.  21. november på Kokholm i Kolding (hybridmøde) - tilmeld dig her 
Mandag d. 12. december på Hotel Koldingfjord - efterfølgende julemiddag (fysisk møde). Bemærk ny dato (flyttet fra d. 15. december) - tilmeld dig her

Formandskabet i Region Syddanmark
Formand
: Claus Bo Svenningsen, claus.svenningsen@rsyd.dk 
Næstformand: Ellen Risom, ellen.risom@gmail.com   
Næstformand: Mette Venø Hastrup, mette.venoe.hastrup@gmail.com 
 

Find din tillidsvalgte
Du finder din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab".

Kurser, møder og arrangementer 
I din region kan du tilmelde dig møder, arrangmenter og kurser som Kend din løn, Jobsøgning, Karriereveje og karrierevalget samt Ansættelsesudvalg.

Se aktuelle møder og kurser i region Syddanmark: 
Kurser og arrangementer | læger.dk (laeger.dk)