Yngre Læger Region Syddanmark

Velkommen til Yngre Læger Region Syddanmark (YLRS)
YLRS varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan. YLRS støtter og styrker tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen. YLRS udpeger medlemmer til Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse.

YLRS varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd, Regionale vurderingsudvalg, Regionale ansættelsesudvalg, Regionale uddannelsesudvalg, Udvalget for uhensigtsmæssige, Regionale uddannelsesforløb, Forskellige udvalg nedsat af Lægeforeningen Syddanmark, Regionale MED-udvalg, Det regionale AC-samarbejde.

YLRS er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, og som arbejder i Region Syddanmark. Derudover er fællestillidsrepræsentanterne (FTR) faste medlemmer af YLRS. Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger deltager i møderne.

Du er velkommmen til at deltage i møderne
YLRS holder fem møder om året og et internat om året. Er du interesseret i at deltage, kan du kontakte Britt Lindegaard (bri.yl@dadl.dk) eller Tina Skøtt (tisk.yl@dadl.dk). Tilmelding er nødvendigt. Se Yngre Lægerådets møder her.

Find din tillidsvalgte
Se formandskabet for YLRS her:
Formand: Claus Bo Svenningsen, claus.svenningsen@rsyd.dk 
Næstformand: Josephine Duevang Rathenborg, jrathenborg@dadlnet.dk 
Næstformand: 
Kristina Fruerlund Rasmussen, kristina.fruerlund@gmail.com

Du finder din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab".
Se oversigt over udvalgsposter.

Tag på kursu​s
Yngre Læger Region Syddanmark arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg. Se kurserne her.