Yngre Læger Region Syddanmark

Velkommen til Yngre Læger Region Syddanmark (YLRS)
YLRS varetager og koordinerer Yngre Lægers interesser på regionalt plan. YLRS støtter og styrker tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen. YLRS udpeger medlemmer til Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse.

YLRS varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd, Regionale vurderingsudvalg, Regionale ansættelsesudvalg, Regionale uddannelsesudvalg, Udvalget for uhensigtsmæssige, Regionale uddannelsesforløb, Forskellige udvalg nedsat af Lægeforeningen Syddanmark, Regionale MED-udvalg, Det regionale AC-samarbejde.

YLRS er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, og som arbejder i Region Syddanmark. Derudover er fællestillidsrepræsentanterne (FTR) faste medlemmer af YLRS. Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger deltager i møderne.


YLRS holder fem møder og et internat om året. Her drøftes sager af betydning for yngre læger i regionen samt informeres om og drøftes yngre lægers politiske arbejde regionalt og nationalt. Møderne er åbne for alle interesserede yngre læger i Region Syddanmark. 

Er du interesseret i at deltage kan du tilmelde dig nedenfor eller kontakte Tina Skøtt (tisk.yl@dadl.dk). Tilmelding er nødvendig.

Mødedatoer 2021

Onsdag d. 2. juni 2021 – tilmeld dig her: 

Fysisk deltagelse på Hotel Koldingfjord

Virtuel deltagelse

Onsdag d. 25. august 2021

Mandag d. 11. oktober 2021

Mandag d. 8. november 2021                                                                               

Torsdag d. 9. december 2021

Find din tillidsvalgte
Se formandskabet for YLRS her:
Formand: Claus Bo Svenningsen, claus.svenningsen@rsyd.dk 
Næstformand: Kristina Fruerlund Rasmussen, kristina.fruerlund@gmail.com
Næstformand: Ellen Risom, ellen.risom@gmail.com

Du finder din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab".
Se oversigt over udvalgsposter.

Tag på kursu​s
Yngre Læger Region Syddanmark arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg. Se kurserne her.