Yngre Læger Region Sjælland

Aktuelt for Yngre Læger i Region Sjælland

Yngre Læge-Dag 2020 er aflyst
Region Sjælland har ønsket at udskyde Yngre Lægedagen til 2021.

 

Om Yngre Læger Region Sjælland

 

Yngre Læger Region Sjælland er det lokale forum i regionen for vores fagforening, Yngre Læger. Yngre Læger Region Sjælland består af formandskabet, fællestillidsrepræsentanter/lokale Yngre Lægerådsformænd  og repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers repræsentantskab.

Yngre Læger Region Sjælland har nogle officielle opgaver jf. Yngre Lægers vedtægter:

  • koordinerende organ for regionens Yngre Lægeråd på sygehusene
  • repræsenterer regionens yngre læger overfor regionale myndigheder og organisationer samt andre personalegrupper
  • opstiller kandidater til Yngre Lægers repræsentantskab
  • udpeger medlemmer til Lægekredsforeningens bestyrelse

Er sådan noget fagpolitik ikke kedeligt?
Tjo, hvis man synes det er kedeligt at lære noget om bla. videreuddannelse, arbejdsvilkår og hvad der rører sig rundt omkring i regionen – jo, så er fagpolitik kedeligt. Men til gengæld er det en enestående chance for at skabe sig et netværk af kolleger, og så kan man altså komme til at have indflydelse på en række forhold af betydning for både ens egne og andres uddannelses- og arbejdsvilkår. Kort sagt et par timer i selskab med ligesindende, yngre kolleger, kaffe, kage og samtaleemner, der vil interessere de fleste.

Du er velkommen til at deltage i møderne
Men måske endnu vigtigere er det, at Yngre Læger Region Sjælland er et mødested og forum for yngre læger i hele regionen og holder sociale arrangementer for dem. Møderne er åbne for alle yngre læger i regionen, så udover ovenstående kommer en del tillidsrepræsentanter fra de forskellige afdelinger, samt andre interesserede. Vi plejer at være et sted mellem 15 og 25. Se hvornår der er møder.

Find din tillidsrepræsentant mv.
Find din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab". 

Tag på kursus
Yngre Læger Region Sjælland arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg.  Se kurserne her.

Venlig hilsen

Kasper Smidt Gasbjerg
Formand, Yngre Læger Region Sjælland