Yngre Læger Region Sjælland

Aktuelt for Yngre Læger i Region Sjælland

Tema-arrangement om afdelings-/speciallægers faglige og opgavemæssige udvikling den 16. september 2021 fra kl. 16.30 til 20.30. Arrangementet er for afdelingslæger og 1. reservelæger. Læs mere om tema-arrangementet og tilmelding her

FEA-aftale  
Yngre Læger har med Region Sjælland indgået en aftale om at forlænge gældende FEA-aftale med udvidelse af anvendelsesområdet, så den dækker COVID-relateret arbejde.  Aftalen er gældende fra den 1. december 2020 og frem til 31. decemmber 2021. Læs mere her

Om Yngre Læger Region Sjælland

Yngre Læger Region Sjælland er det lokale forum i regionen for vores fagforening, Yngre Læger. Yngre Læger Region Sjælland består af formandskabet, fællestillidsrepræsentanter/lokale Yngre Lægerådsformænd  og repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers repræsentantskab.

Yngre Læger Region Sjælland har nogle officielle opgaver jf. Yngre Lægers vedtægter:

  • koordinerende organ for regionens Yngre Lægeråd på sygehusene
  • repræsenterer regionens yngre læger overfor regionale myndigheder og organisationer samt andre personalegrupper
  • opstiller kandidater til Yngre Lægers repræsentantskab
  • udpeger medlemmer til Lægekredsforeningens bestyrelse

Er sådan noget fagpolitik ikke kedeligt?
Tjo, hvis man synes det er kedeligt at lære noget om bla. videreuddannelse, arbejdsvilkår og hvad der rører sig rundt omkring i regionen – jo, så er fagpolitik kedeligt. Men til gengæld er det en enestående chance for at skabe sig et netværk af kolleger, og så kan man altså komme til at have indflydelse på en række forhold af betydning for både ens egne og andres uddannelses- og arbejdsvilkår. Kort sagt et par timer i selskab med ligesindende, yngre kolleger, kaffe, kage og samtaleemner, der vil interessere de fleste.

Du er velkommen til at deltage i møderne
Kom og deltag i Yngre Lægerådsmøderne i regionen.
Se hvornår der er møder.

Find din tillidsrepræsentant mv.
Find din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab". 

Tag på kursus
Yngre Læger Region Sjælland arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg.  Se kurserne her.