Yngre Læger Region Nordjylland

Yngre Læger Region Nordjylland (YLRN) er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger. 

Opgaverne for Yngre Læger Region Nordjylland  er primært at varetage og koordinere yngre lægers interesser på regionalt plan, herunder at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og lægerådene i regionen.

Du er velkommen til at deltage i møderne

Yngre Læger Region Nord holder seks møder om året. Møderne foregår i Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg.

Hvem er hvem

Kurser og arrangmenter

I din region kan du tilmelde dig møder, arrangementer og kurser som Kend din løn, Jobsøgning, Karriereveje og karrierevalget samt Ansættelsesudvalg.