Yngre Læger Region Nordjylland

Velkommen til Yngre Læger Region Nordjylland (YLRN)
Yngre Læger Region Nordjylland er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger.

Opgaverne for Yngre Læger Region Nordjylland  er primært at varetage og koordinere yngre lægers interesser på regionalt plan, herunder at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen.

Yngre Læger Nordjylland udpeger medlemmer til Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse. Yngre læger Region Nordjylland varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd
  • Regionale ansættelsesudvalg
  • Forskellige udvalg nedsat af Yngre Læger 
  • Regionale MED-udvalg
  • Det regionale AC-samarbejde

Du er velkommen til at deltage i møderne
Yngre Læger Region Nord holder seks møder om året, i Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, og du er velkommen til at deltage.

Her kan du se datoer for YLRN medlemsmøder 
Vi skal bede dig om at melde dig til hos Camilla Louise Rasmussen cra.yl@dadl.dk

Find din tillidsvalgte
Se formandskabet i Yngre Læger Region Nord.
Find din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på Min side - klik på "Dit medlemskab".

Tag på kursus
Yngre Læger Region Nordjylland arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg.
Se kurserne her.