Yngre Læger Region Midtjylland

Velkommen til Yngre Læger Region Midtjylland (YLRM)
Yngre Læger Region Midtjylland (YLRM) er et fælles forum for alle fagpolitisk aktive yngre læger i Regionen. Vores opgave er at varetage og koordinere yngre lægers interesser på regionalt plan, herunder specielt at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og Yngre Lægerådene i regionen.

YLRM varetager således en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg. Samarbejdet med foreningens øvrige søjler foregår i bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland.

YLRM består af fællestillidsrepræsentanter (FTR)/Yngre Lægerådsformænd på sygehusene samt repræsentanter og suppleanter til Yngre Lægers repræsentantskab.

Du er velkommen til at deltage i møderne
YLRM holder otte møder om året, og du er velkommen til at deltage i møderne. Her kan du mødes med engagerede yngre læger fra hele regionen og diskuterer alt fra sundhedspolitik og akutplan til løn, uddannelse og arbejdsmiljø.
Her kan du se datoer for YLRM medlemsmøder.

Find din tillidsvalgte mv.
Du finder din tillidsrepræsentant, Yngre Lægerådsformand mv. på
Min side - klik på "Dit medlemskab". 

Tag på kursus
Yngre Læger Region Midtjylland arrangerer kurser i jobsøgning, karriereplanlægning, Kend din løn og for yngre læger i ansættelsesudvalg. 
Se kurserne her.