Undersøgelse: Yngre læger og psykisk arbejdsmiljø

Akademikerne har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om  yngre læger og psykisk arbejdsmiljø (PDF)

Undersøgelsen viser bl.a.:   

 • Yngre læger oplever et lidt dårligere psykisk arbejdsmiljø end andre akademikere
 • 13 % mener, at der i lav/meget lav grad/slet ikke er et godt psykisk arbejdsmiljø
 • 40 % mener, at de (kun) i nogen grad har et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Jo yngre lægerne er, jo bedre opleves arbejdsmiljøet
 • De fem faktorer, som lægerne hyppigst nævner som medvirkende til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø er (det hyppigste først) 
  • mere tid til kerneopgaven
  • en tilpas/velafgrænset arbejdsmængde
  • prioritering af et godt arbejdsmiljø hos ledelsen
  • større fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid/-opgaver
  • bedre ledelse
 • De fem faktorer, som lægerne hyppigst nævner som nogle, der er afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø er (det hyppigste først)
  • godt samarbejde med kolleger
  • god stemning på arbejdspladsen
  • tid til kerneopgaven
  • god ledelse
  • spændende arbejdsopgaver
 • Der er en sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og blandt andet:
  • produktivitet
  • den faglige kvalitet

Arbejdsmiljøudvalget drøfter løbende resultatet af undersøgelsen, og Yngre Læger anvender undersøgelsen til ved konferencer og møder med regionspolitikere at italesætte udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø.