Yngre Læger med i projekt om patientinddragelse

Yngre Læger er med til at videreudvikle den evidensbaserede metode Guidet Egen-Beslutning (GEB), der skal forbedre patientinddragelse. Projektet er igangsat og drives af Region Hovedstaden.

GEB er baseret på et dialogark med spørgsmål til patienten, som udfylder arket inden en samtale med en sundhedsperson. Målet med dialogarket er at give patienten ejerskab i forhold til de fælles beslutninger, der træffes. Personalet bliver uddannet til at kommunikere og inddrage patienterne ud fra værktøjet.