Yngre Læger løber for liv

Er I nogle stykker, der godt kunne tænke jer at løbe regelmæssigt og få flotte løbe t-shirts af god kvalitet helt gratis? 

Hverdagen som ung læge kan godt føles ensom, især når man, for arbejdets skyld, er flyttet langt væk fra venner og familie. Gruppen af Yngste Læger har derfor startet et løbeprojekt med det formål at fremme faglig sparring gennem fysisk aktivitet og socialt samvær. Mange af os løber i forvejen eller kunne godt tænke os at starte på det. Vi opfordrer til at gøre det sammen.

Yngre Læger løber for liv

Sådan starter I et løbehold

  1. Vælg en holdkaptajn
  2. Kaptajnen melder sig til sekretariatet hos Claus Kanstrup på cbk.yl@dadl.dk
  3. Holdkaptajnen får sendt t-shirts og plakater
  4. I udfylder plakaterne og sætter dem op så synligt som muligt

Er du holdkaptajn, får du

  1. cred hos dine kolleger
  2. et par løbebukser (udover t-shirt)
  3. yderligere et punkt på CV'et under "Sundhedsfremmer"

Husk at ajourføre plakaten, hvis I ændrer mødetid eller -sted. Husk også at skrive til Yngre Læger, hvis du giver stafetten som holdkaptajn videre.

Har du spørgsmål, så kontakt Claus Kanstrup på cbk.yl@dadl.dk

Her er der løbehold

Se her, hvor der allerede er oprettet løbehold. Måske er det på dit hospital, så spørg dine kolleger, hvem der er holdkaptajnen, så du kan slutte dig til holdet. Du kan også selv oprette et hold sammen med dine kolleger.

Amager Hospital

Bispebjerg Hospital, klinisk farmakologisk afd. 

Bornholms Hospital

Bornholm, praksislæger 

Finsenscentret, onkologisk afd.

Frederikssund Sygehus

Hillerød Sygehus, medicinsk afd.

Herlev-Gentofte Hospital, anæstesiologisk afd.

Herlev-Gentofte Hospital, gastroenheden 

Herlev-Gentofte Hospital, kardiologisk afd.

Herlev Hospital-Gentofte, kirurgisk afd.

Herlev Hospital-Gentofte, urologisk afd.

Holbæk, Lægehuset Poul Erik Holst

Kolding Sygehus

Køge Sygehus, akutafd.

Nykøbing Falster Sygehus, akutafd.

Næstved Lægehus

Odense Universitetshospital, ortopædkir. afd.

Odense, Kløvervængets løbeklub

Randers Regionshospital, børnafdelingen

Rigshospitalet, gynækologisk klinik

Svendborg Sygehus, anæstesiafd. 

Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg

Sygehus Sønderjylland

Vejle Sygehus, kardiologisk afd.

Vejle Sygehus, onkologisk afd.

Aabenraa, praksis

Aalborg Universitetshospital, Infektionsmedicinsk afd., Psyk, Klinik for børn og unge