Yngre Læger i Region Nordjylland

Velkommen til Yngre Læger i Region Nordjylland

Yngre Læger i Region Nordjylland er sammensat af repræsentanter og suppleanter valgt til Yngre Lægers repræsentantskab, Yngre Lægerådsformænd, tillidsrepræsentanter og andre interesserede yngre læger.

Yngre Lægers opgave er primært at varetage og koordinere yngre lægers interesser på regionalt plan, herunder at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen. Derudover udpeger Yngre Læger i Nordjylland medlemmer til Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse. Yngre læger i Region Nordjylland varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd
  • Regionale ansættelsesudvalg
  • Forskellige udvalg nedsat af Yngre Læger 
  • Regionale MED-udvalg
  • Det regionale AC-samarbejde

YLRN holder møde 6 møder om året i Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg.
Tilmelding er nødvendig, og foregår hos Pia Madsen (pma@dadl.dk).

Formandskabet for Yngre Læger i Region Nordjylland

Nyhedsbreve