Yngre Læger i Region Midtjylland

Velkommen til Yngre Læger i Region Midtjylland (YLRM)
Yngre Læger i Region Midtjylland består af fællestillidsrepræsentanter (FTR)/Yngre Lægerådsformænd på sygehusene samt repræsentanter og suppleanter til Yngre Lægers repræsentantskab. Der afholdes 8 YLRM-møder årligt, og andre yngre læger er også velkomne til at deltage i møderne. Her mødes engagerede yngre læger fra hele Regionen og diskuterer alt fra sundhedspolitik og akutplan til løn, uddannelse og arbejdsmiljø. YLRM udveksler erfaringer og påvirker udviklingen.

YLRMs opgaver
Region Midtjylland (YLRM) er et fælles forum for alle fagpolitisk aktive yngre læger i Regionen. Vores opgave er at varetage og koordinere yngre lægers interesser på regionalt plan, herunder specielt at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og Yngre Lægerådene i Regionen.

Yngre læger i Region Midtjylland varetager en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg. Samarbejdet med foreningens øvrige søjler foregår i Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland.

Med venlig hilsen

Morten Krogh Christiansen
Formand YLRM
morten.krogh.christiansen@gmail.com