Yngre Læger i Region Hovedstaden

Yngre Læger i Region Hovedstaden (YLRH) er YLs regionale repræsentation her i Region Hovedstaden. YLRH består af de repræsentanter og suppleanter, der er valgt til YLs Repræsentantskab, og som arbejder i Region Hovedstaden. Derover er fællestillidsrepræsentanterne faste medlemmer af YLRH.

YLRH mødes en gang om måneden.

Er du interesseret i at deltage i møderne - eller blot følge med  i, hvad der sker i YLRH - kan du kontakte vores studentermedhjælper (ylrh-student@dadl.dk) for at komme på mailinglisten. Du er meget velkommen!

Kontakt formand for YLRH, Anders Hedeboe Hebert: ylrh-formand@dadl.dk