Yngre læger i alle dele af landet

Yngre Læger har gennemført en stor medlemsundersøgelse, som viser, at der er stort potentiale for at tiltrække og fastholde yngre læger i alle specialer og alle geografier, hvis man som arbejdsgiver gør en aktiv indsats.

Der er stort potentiale i at føre en aktiv og målrettet rekrutterings- og fastholdelsespolitik, hvor man som arbejdsgiver i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte yngre læges faglige ambitioner og planer, individuelle hensyn til arbejdstid og -tilrettelæggelse, arbejdets indhold, de længere karriereplaner, sammenhængen til familielivet mv.. Se undersøgelsens resultater på landsplan (PDF) og i regionerne (PDF)  .

Sundhedsministeriets Lægedækningsudvalg har offentliggjort sin rapport "Lægedækning i hele Danmark" i januar 2017. Yngre Læger arbejder aktivt for, at udvalgets anbefalinger tages i brug lokalt og regionalt. På den måde kan man som yngre læge tilrettelægge sit arbejdsliv og karriere i et længere tidsperspektiv, hvilket kan være afgørende for at prøve kræfter med en geografi eller et speciale, som ikke umiddelbart var øverst på ønskelisten.

Se mere i Job uden for de større byer.