Yngre læger fortæller om lægelivet under COVID-19

Lægelivet under COVID-19 er fuld af omrokeringer og forandrede vagter, uvished og bekymring. Men det er også fuld af opfindsomhed, dedikation og fællesskab. Og frem for alt en stor ansvarsfølelse Det vidner fortællingerne herunder fra yngre læger i hele landet om.

Andreas Pihl
Læs her om, hvilke erfaringer Andreas Pihl og de andre læger fra “Spørg en læge om coronavirus” har til at håndtere corona-skeptikere på de sociale medier. Blandt andet anbefaler de at henvise til så mange referencer til Sundhedsstyrelsen, andre myndigheder eller videnskabelige artikler som muligt i forbindelse med svar. Marts 2021

Anne Mohr Drewes
For den nyuddannede læge, Anne Mohr Drewes, har begyndelsen på hendes lægeliv været noget anderledes end tidligere KBU-lægers. Hun har nemlig haft sin første del af KBU´en under anden bølge af corona-pademien, og det har godt kunnet mærkes. Februar 2021.

Anh Thao Nguyen Andersen
Anh Thao Nguyen Andersen har lige siden den første nedlukning af Danmark i marts sidste år været aktiv i gruppen “Spørg en læge om coronavirus” på Facebook, hvor hun besvarer spørgsmål om Corona. Hun fortæller, at det giver hende sindsro at kunne hjælpe til under pandemien. Til daglig introduktionslæge på børneafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Læs her om de mange erfaringer hun har fået ved at deltage i gruppen som læge. Februar 2021.

Mads Lorenzen
”Vi har patienter, der kan være indlagt i flere måneder, og det kan jo også sagtens være hen over julen. Men da der ikke er noget, der slår en juleaften derhjemme, forsøger vi at få så mange patienter som muligt hjem – om ikke andet så blot et par timer eller en halv dag,” forklarer Mads Lorenzen, som er 1. reservelæge på Hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. December 2020.

Julie Kloppenborg
”Selv i en tid hvor det er alvorligt, og vi løber meget stærkt, kan man godt skabe lidt glæde. Og det oplever jeg, at vores visir-nissehuer gør. De giver smil blandt personale og pårørende - og børnene elsker dem,” fortæller Julie Kloppenborg, reservelæge på Børne- og unge, Herlev hospital. December 2020.

Anne Fogh Juvik
På Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, har de yngre læger i lang tid vidst og været forberedt på, at de skulle indgå i hospitalets COVID-19-beredskab i tilfælde af, at regionen skulle gå fra trin 1 til 2 i deres beredskab. I sidste uge blev det en realitet, og de yngre læger på kirurgisk afdeling fik med kort varsel besked om at dække en række vagter i Corona-beredskabet hen over jul og nytår. Læs her om Anne Fogh Juvik, der er afdelingslæge på afdelingen og tillidsrepræsentant for knapt 50 yngre læger. December 2020.

Tre medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse
Tre medlemmer af Yngre Lægers bestyrelse fortæller om coronapandemien og uddannelsesforløbene i Dagens Medicin 18. november 2020. Coronapandemiens ankomst i foråret risikerede at gå hårdt ud over uddannelseslægerne i almen praksis. Mange har fået deres ophold i sektoren udsat eller beskåret. Ingen bliver dog forsinket i deres uddannelsesforløb, men der er stadig et efterslæb at indhente. November 2020.

Anders Ronit
Andreas Ronit, der til dagligt er introlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre fortæller om, hvordan COVID-19 skaber et særligt arbejdsmiljø. Desuden fortæller han også, hvordan det har været særligt at være med til at ændre måden at arbejde på fra den ene dag til den anden da pandemien brød ud. Forår 2020.

Søren Helsø
Søren Helsø er til daglig introlæge på hæmatologisk afdeling i Aalborg. Men siden marts har han også haft vagter på pandemimodtagelsen. Pandemimodtagelsen blev skabt på kort tid af læger, sygeplejersker, rengøringsassistenter osv., som alle har samarbejdet på helt nye måder. Og med færre covid-patienter lige nu skal vi balancere os tilbage til hverdagen, fortæller Søren den 6. maj 2020.

Morten Schmidt
Morten Schmidt er FTR for 270 yngre læger på Hospitalsenheden Vest. Han fortæller i april måned, at en konstant og tæt dialog med TR’er, hospitalsledelsen og Yngre Læger har fyldt dagene godt ud. Her har det været en balancegang mellem at fastholde Yngre Lægers overenskomst, men samtidig også at vise samfundssind og strække sig i en krisetid med COVID-19. Forår 2020.

Anna Holm-Sørensen
Anna Holm-Sørensen savner den fysiske patientkontakt under COVID-19, fortæller hun den 23. april 2020. Fra at se ca. 15 patienter om dagen taler hun nu i telefon det meste af tiden og ser måske 1 til 2 i klinikken. Til gengæld har hun fået intensiv oplæring i at visitere patienter over telefon og video. Anna er introlæge i en praksis i Hillerød. Forår 2020.

Maja Søndergård Worm
Maja Søndergård Worm lagde forskningen til side for en stund: "I Check Point Corona løfter vi i flok," fortæller hun den 21. april. 2020 Maja Søndergård Worm er ph.d.-studerende og forsker i neurorehabilitering i et samarbejde mellem Rigshospitalets Neurologiske Klinik og Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinske Afdeling. Forår 2020.

Alexander Schuricht
Alexander Schuricht er reservelæge og i gang med 1. del af sin KBU på Nyremedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Den 9. april 2020 fortæller han om sine oplevelser som yngste yngre læge. Forår2020.

Christian Stevns Hansen
Christian Stevns Hansen, der er i hoveduddannelsesforløb i endokrinologi på medicinsk afdeling på Herlev hospital, fortæller den 1. april 2020 blandt andet om, at spørgsmålet om, hvordan han og hans kollegaer bedst tager sig af patienterne det fylder meget. Forår 2020.

Alea Moreno
Alea Moreno er i hoveduddannelse i almen medicin i fase 3 og arbejder til daglig hun i Guderup Lægehus. Hendes fortælling fra den 30. marts 2020 handler dog om de vagter, hun tager i en spontant bygget vurderingsklinik på parkeringspladsen, bare et par meter fra Sygehus Sønderjylland. Forår 2020.

Jakob Schmidt
Jakob Schmidt er speciallæge i anæstesi på Bispebjerg Hospital. Den 20. marts 2020 stillede han og kollegaerne op foran kameraet med en opfordring, der blev delt mere end 2000 gange på Facebook. Forår 2020.