Yngre Lægers sekretariat

Som medlem af Yngre Læger er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet og få råd og vejledning. Du kommer i kontakt med Yngre Læger på 35 44 85 00 eller yl@dadl.dk.

Yngre Lægers sekretariat er organiseret med henblik på at gøre yngre lægers liv lettere. Det gør vi ved at:

  • levere den bedst mulige individuelle medlemsservice
  • sparre med og bakke op om Yngre Læger lokalt
  • varetage relevante politikområder og sikre lægernes kollektive interessevaretagelse

Arbejdsopgaver for Yngre Lægers sekretariat

Sekretariatet i Domus Medica i København

Yngre Lægers centrale sekretariat har til huse i Domus Medica i København sammen med FAS, PLO og Lægeforeningen.

Kontakt ansatte i sekretariatet i Domus Medica København

Fem regionale sekretariater

Yngre Lægers sekretariat er også til stede i de enkelte regioner, hvor vi deler kontorer med Lægeforeningens regionale afdelinger.

Job i Yngre Læger? 

Se ledige stillinger i Yngre Lægers sekretariat her. 

Job i Yngre Læger