Yngre Lægers sekretariat

Som medlem af Yngre Læger er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet og få råd og vejledning. Du kommer i kontakt med Yngre Læger på 35 44 85 00 eller yl@dadl.dk.

Yngre Lægers sekretariat er organiseret med henblik på at gøre yngre lægers liv lettere. Det gør vi ved at:

  • levere den bedst mulige individuelle medlemsservice
  • sparre med og bakke op om Yngre Læger lokalt
  • varetage relevante politikområder og sikre lægernes kollektive interessevaretagelse

Yngre Lægers centrale sekretariat har til huse i Domus Medica i København sammen med FAS, PLO og Lægeforeningen. Yngre Lægers sekretariat er også til stede i de enkelte regioner, hvor vi deler kontorer med Lægeforeningens regionale afdelinger. Læs om sekretariatets arbejdsopgaver.

Se hvad der foregår i Yngre Læger i din region:
Yngre Læger Region Nordjylland
Yngre Læger Region Midtjylland
Yngre Læger Region Syddanmark
Yngre Læger Region Hovedstaden
Yngre Læger Region Sjælland