Yngre Lægers Sekretariat

Som medlem af Yngre Læger er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet og få råd og vejledning. Du kommer i kontakt med Yngre Læger på 35 44 85 00 eller yl@dadl.dk.

Yngre Lægers sekretariat er organiseret med henblik på at gøre yngre lægers liv lettere. Det gør vi ved at:

  1. levere den bedst mulige individuelle medlemsservice
  2. sparre med og bakke op om Yngre Læger lokalt
  3. varetage relevante politikområder og sikre lægernes kollektive interessevaretagelse

For at sikre at alle tre dele altid sker på et ensartet og højt niveau, er sekretariatet organiseret som en matrix, der på den ene side består af de aktuelle politikområder fx overenskomst, uddannelse, arbejdsmiljø og sundhedspolitik og på den anden side en række tværgående funktioner som ledelse, økonomi, kommunikation og politisk betjening af bestyrelse og repræsentantskab.

Ledelse

Direktøren varetager den overordnede ledelse af Yngre Lægers sekretariat.

Chefgruppe

Sekretariatet er organiseret i tre afdelinger med hver sin chef: Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling, Politik, Strategi og Kommunikation samt Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret.

Fokus i chefgruppen er strategi i forhold til politiske prioriteringer, vidensdeling, koordination, sparring og prioritering af arbejdsopgaver i samarbejde med medarbejderne.

Cheferne skal sikre realiseringen af Yngre Lægers politik inden for egne områder. 

Afdelinger og teams

Sekretariatet har tre afdelinger: 

  • Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling, som består af to teams: Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling samt Administrativ Service
  • Politik, Strategi og Kommunikation
  • Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret, som består af to teams: Ansættelsesret og Forhandling

Chefer

  • Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling, afdelingschef Bo Rahbek
  • Politik, Strategi og Kommunikation, afdelingschef Janne Vinderslev
  • Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret, afdelingschef Klaus Matthiesen 

Kontaktpersoner

For at sikre det lokale kendskab, der er nødvendigt for at levere en god service, er der tilknyttet en primær og en sekundær kontaktperson til hver region. Kontaktpersonen vil typisk være den, som tager sig af de konkrete medlemshenvendelser og har kontakten til de tillidsvalgte. Du kan se, hvem der er kontaktpersoner for hvilke regioner herunder.

Vi anbefaler, at du altid taler med de lokale tillidsfolk først, inden du kontakter sekretariatet. Du finder din tillidsrepræsentant ved at logge dig på Min side - se øverste højre hjørne her på siden.

Region Nordjylland

Lene Esbensen (primær) (Tlf: +45 35448434) 
Nicolai Homnes Pedersen (sekundær) (Tlf: +45 35448336) 

Region Midtjylland

Rikke Palm (primær) (Tlf: +45 35448436) 
Britt Lindegaard (sekundær) (Tlf: +45 35448496)

Region Syddanmark

Sven-Erik Tensing (primær) (Tlf: +45 35448437)  
Britt Lindegaard (sekundær) (Tlf: +45 35448496)

Region Sjælland

Lene Esbensen (primær) (Tlf: +45 35448434) 
Rikke Palm (sekundær) (Tlf: +45 35448436)

Region Hovedstaden 

Klaus Groth-Andersen (primær) (Tlf: +45 35448483)
Maria E. Pedersen (sekundær) (Tlf: +45 35448430)

Staten inkl. universiteterne

Mette Kriegel Skovrup (primær) (Tlf: +45 35448488)
Klaus Groth-Andersen (sekundær) (Tlf: +45 35448483)

Almen praksis
Sven-Erik Tensing (primær) (Tlf: +45 35448437)
Nicolai Homnes Pedersen (sekundær) (Tlf: +45 35448336)