Warwara Larsens Fond

Formål 
Tilskud til forskning af sygdommen dissemineret sklerose, omhandlende forskning vedrørende dissemineret sklerose. Til et post.doc stipendiat med ansættelse pr. 1. marts 2021.

Fonden råder over midler, der vil muliggøre støtte til to ansøgere med max. 635.000 kr. til hver, der tænkes uddelt i marts 2021. Stipendiatet tildeles til forskning i dissemineret sclerose. 

Sådan søger du fonden
Brug ansøgningsskemaet, som er tilgængeligt her på siden til højre i boksen. Det er en doc-fil.
Fremsendelse af ansøgning se nedenstående ved ansøgningsfrist.

Har du spørgsmål
Kontakt sekretær Eva Valmod på eva@dadl.dk 

Ansøgningsfrist
12. november 2020. Ansøgningen indsendes i underskrevet stand som pdf-fil til eva@dadl.dk mærket: Warwara Larsens Fond 2020.