Vores pressede sundhedsvæsen har brug for et reelt løft

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

I et fælles debatindlæg beskrev Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, hvordan tempoet og travlheden presser ansatte i sundhedsvæsenet af i dag. Det kan vi læger nikke genkendende til. Vi gennemførte i efteråret en rundspørge blandt et udsnit af Lægeforeningens medlemmer. Her svarede 68 procent af de adspurgte læger, som er ansat på et sygehus, at de ud fra daglige oplevelser på deres arbejdsplads ikke mener, der er ressourcer nok til at give patienterne den bedst mulige behandling. Samtidig svarede hele 78 procent, af læger ansat på sygehus, at de oplever arbejdsdage, der er så hektiske/travle, at det påvirker kvaliteten af behandling og pleje.

Det er klart, at hverken patienter, læger eller gode kolleger i andre faggrupper kan være tjent med det. Men der er ikke tegn på, at det vil ændre sig til det bedre for nuværende. For antallet af ældre stiger med lynets hast. Alene frem til 2025 kommer der 39 procent flere borgere i aldersgruppen 80-89 år. Det er naturligvis glædeligt, at vi lever længere, men vores sundhedsvæsen har i dag slet ikke de nødvendige ressourcer til at kunne behandle de mange flere borgere, som får brug for lægehjælp til at behandle de kroniske sygdomme, man som ældre nu lever længere med.

Det er nemlig sådan, at i størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække, at antallet af patienter steg. Og når pengene ikke slår til i dag, så bliver det kun værre i fremtiden, hvis ikke politikerne udviser rettidig omhu og sætter penge af til et langsigtet løft af sundhedsvæsenet.

Vi har fra Lægeforeningens side foreslået, at midlerne til sundhedsvæsenet skal vokse med to procent ekstra hvert år frem mod år 2025. Det svarer til omtrent tre milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med, at samfundsøkonomien vokser, skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025. Det er faktisk, hvad der skal til, for at sundhedsvæsenet både kan behandle det stigende antal patienter, blandt andet flere ældre, mindst lige så godt som nu, følge med udviklingen og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne.

Jeg kan læse i det ovenfor omtalte indlæg, at Socialdemokratiet vil ”afsætte penge til, at sundhedsvæsenet kan følge med, når flere får brug for det.” Der er vi allerede nu. Det er mit håb, at der på tværs af partierne er en vilje til et reelt, langsigtet løft af sundhedsvæsenet, som Lægeforeningen har foreslået. Det er på høje tid.

Bragt i Avisen Danmark d. 4. januar 2019