Visitering til privat advokat

Ønsker du at blive visiteret til en privat advokat, kan du kontakte sekretariatet på 3544 8408.

Henvisning til en privat advokat giver mulighed for at få besvaret korte veldefinerede spørgsmål til afklaring af en juridisk problemstilling af ansættelsesretlig karakter. Advokaten afsætter maksimalt 30 minutter til en samtale.

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af et juridisk dokument, f.eks. en ansættelsesaftale eller et opsigelsesbrev, skal du selv afholde udgiften hertil. Du skal også selv betale, hvis du ønsker advokatens hjælp til at gennemgå et aftaleudkast.

Er du medlem af PLA, bedes du rette direkte henvendelse til PLA, som bistår med juridsk rådgivning i forhold til klinikpersonale (ikke ifht. ansatte læger) som en del af kontingentet.