Visitering til advokathjælp ved arbejdsskader

Hvis du er medlem af Yngre Læger eller FAS og har været udsat for en arbejdsskade, kan du få bistand fra din forening.

Bistanden består af visitering til advokathjælp i forbindelse med eventuel anke af afgørelser fra Ankestyrelsen/ videreførelse af sager ved de civile domstole. Sagsbehandlingen forestås af et eksternt advokatfirma.

Kontakt

Kontakt Yngre Læger eller FAS på tlf-nr.: 3544 8500.