Vikar i almen praksis

Ansættelsen som vikar følger overenskomst for vikarer indgået mellem PLO og Yngre Læger.

Vikaren aflønnes med en dagstakst, der beregnes som 0,28% af nettoindtjeningen i praksis det foregående år.

Ved kortere vikariater aflønnes med en timesats.

Vikaren ansættes som afløser for den praktiserende læger (principallægen). Ansættelsen kan f.eks.være fast hver dag i 3 mdr. (sygdom, orlov m.v.) eller fast 2 dage om ugen i 6 mdr. (efteruddannelse m.v.) eller i en kortere periode som følge af bortrejse m.v.