Vikar for afdelingslæge og overlæge

Afdelingslæger og vikarer for afdelingslæger er i relation til syge- og barselsløn stillet som alle andre lønmodtagere i Danmark. Det betyder f.eks.:

  • at man ikke har ret til løn, hvis man er syg, når man skal tiltræde en stilling,
  • at man ikke har ret til løn under barselsorlov, hvis man ikke har en ansættelse at have orlov fra.

Forvirringen om disse regler opstår formentlig, fordi reservelæger og 1. reservelæger under visse betingelser har ret til løn i de nævnte situationer.

De særlige regler for reserve- og 1. reservelæger har sin baggrund i, at disse stillinger pr. definition er tidsbegrænsede, og for mange år siden er overenskomstparterne blevet enige om nogle særlige regler for sikring af syge- og barselsløn.

Afdelingslægestillinger er tidsubegrænsede ansættelser ligesom overlæger, sygeplejersker, assistenter, fuldmægtige, ekspeditricer og alle andre. Det betyder, at en fast ansættelse eller et vikariat i en fast stilling følger de almindelige regler på arbejdsmarkedet.