Vigtige begreber som ny læge

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle

A

A-kasse

Yngre Læger anbefaler alle yngre læger, specielt de nyuddannede, at melde sig ind i en a-kasse,  hvis de påtænker at gå på barsel.

Er du ikke dagpengeberettiget, kan du risikere, at du ikke får fuld løn under barsel som ansat. 

Det er derfor en god ide at overveje medlemskab af en a-kasse i god tid.

Ledighed og a-kasse
AMR

Forkortelse for arbejdsmiljørepræsentant. AMR bliver valgt blandt alle personalegrupper på afdelingen, så det er sandsynligvis ikke en lægekollega, der er din AMR. Spørg på afdelingen, hvem der er din AMR.

Se mere om arbejdsmiljø.

Attestation for gennemført uddannelseselement

Udover at få underskrevet læringsmålene i din logbog skal du også sørge for, at afdelingen/praksis underskriver en attest for gennemført uddannelseselementer/ansættelse. Det er vigtigt, at du gemmer attestationsdokumenterne gennem hele dit videreuddannelsesforløb, da det er dit bevis for, at du har været ansat og gennemført uddannelseselementerne.

Attesten udfyldes via logbog.net
Autorisation

Når du har fået din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du fungere som læge på et hospital. Så længe du ikke har ret til selvstændigt virke, arbejder du under en anden læges ansvar.

Når du har autorisation som læge, har du pligt til at yde lægehjælp.

Se mere om autorisation

B

F

10% fraværsreglen

Er du væk fra din uddannelsesstilling pga. sygdom, graviditet, barsel eller har du orlov til børnepasning i mere end 10 % af uddannelsesforløbet, bliver uddannelsen forlænget med hele fraværet. Ferie regnes ikke med i de 10 %.

Mere om 10% fraværsreglen
Faglige profiler

Alle specialer har en faglig profil.

Se mere her
Ferie

Se mere om ferie.

Ferie
FTR

Forkortelse for fællestillidsrepræsentant. På Min side kan du se, hvem der er din FTR.

K

Karriererådgivning

Du har ret til karriererådgivning på afdelingen, hvis du ønsker det, og du skal selv henvende dig til din vejleder/uddannelsesansvarlige overlæge/tutor. Som en hjælp i karriererådgivningen kan I fx tage afsæt i dine planer og ønsker for dit videre karriereforløb.

Du kan også få karriererådgivning i de tre videreuddannelsessekretariater og i Yngre Læger/Lægeforeningen.

Få karriererådgivning

L

Logbog

I logbogen skal din vejleder/tutor attestere, at du i løbet af KBU har opnået de læringsmål, der står i målbeskrivelsen. Kursuslederne skal attestere de gennemførte obligatoriske kurser.

Gennem logbogen får du dine kompetencer godkendt elektronisk af fx din vejleder. Husk at være opmærksom på, at du skal have godkendt alle kompetencer inden afslutningen af dit forløb.

Find logbogen her

M

Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen for KBU er en samlet beskrivelse af, hvad du skal lære i løbet af KBU for at kunne få tilladelse til selvstændigt virke som læge. Målbeskrivelsen indeholder en række læringsmål, som fordeler sig på syv lægeroller.

Se målbeskrivelse for KBU

S

Selvstændigt virke

Ret til selvstændigt virke betyder, at du kan arbejde selvstændigt som læge. Du kan tidligst sende ansøgningen til Styrelsen for Patientsikkerhed den sidste måned i din KBU, og du bliver opkrævet et gebyr for attestationen. Husk at sende den underskrevne logbog samt underskrevet attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement med som dokumentation. 

Når du har fået ret til selvstændigt virke, stiger din løn, så husk også at sende dokumentationen til lønkontoret, så du kan få den løn, du har ret til. 

Søg ret til selvstændigt virke
Skat

Husk at ændre din forskudsopgørelse, når du starter din KBU og igen, når du stiger i løn efter din KBU.

Se mere om skat
Supervision

Som KBU-læge bliver du løbende superviseret og får feedback. Supervision medvirker til at øge kvaliteten af behandlingen og sikrer en bedre patientsikkerhed. Supervision giver en bedre forståelse hos den superviserede og på den lange bane en nedsat arbejdsbyrde for den superviserende.

Læs mere om supervision
Sygdom

Regler hvis du bliver syg.

Se her

T

TR

Forkortelse for tillidsrepræsentant. På Min side kan du se, hvem der er din TR.

Se mere om TR.

U

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er dit personlige planlægningsredskab - det er en individualisering af og et supplement til uddannelsesprogrammet.

I uddannelsesplanen skal du og din vejleder sammen planlægge dit konkrete uddannelsesforløb, herunder hvilke kompetencer du skal opnå i forløbet og hvornår. I kan også aftale særlige indsatser for områder, som ikke er indeholdt i uddannelsesplanen, og som har din særlige interessere.

Uddannelsesplanen danner også grundlag for evalueringssamtalerne, og det er dit ansvar løbende at bruge og opdatere den. Aftal hurtigt en dato med din vejleder/tutor, så I kan få udarbejdet din uddannelsesplan. Både du og ansættelsesstedet skal godkende planen.

Har du ikke en godkendt uddannelsesplan 4 uger efter du er startet, så kontakt Yngre Læger.

Se hvad en uddannelsesplan kan indeholde, og hvordan du bruger den

V

Vejleder

Som yngre læge har du krav på en vejleder. Hvis det ikke fremgår af velkomstpapirerne/introduktionen til afdelingen, så spørg. Du kan fx spørge den uddannelsesansvarlige overlæge.

Din vejleder har ansvar for, at du får mulighed for at afprøve og tilegne dig de kompetencer, der skal til for at opfylde de 15 læringsmål i logbogen.

Det er oplagt, at din vejleder og du hjælpes ad med at udarbejde en individuel uddannelsesplan ud fra uddannelsesprogrammet. Planen skal udarbejdes senest 14 dage inde i dit forløb.

Se mere om, hvordan du bruger din vejleder