Videreuddannelse

Lægeforeningen arbejder for at sikre gode rammer for din videreuddannelse til speciallæge.

Vejen til speciallæge

For at opnå autorisation som speciallæge skal du først gennemføre den obligatoriske Kliniske Basisuddannelse (KBU) på 12 måneder. Herefter har du højst fire år til at beslutte dig for, hvilket af de 38 specialer, du ønsker at fordybe dig i. Specialeuddannelsen starter med et introduktionsstillingsforløb på typisk 1 år. Herefter følger et hoveduddannelsesforløb på 4-5 år afhængigt af dit specialevalg.

Du kan læse meget mere om den lægelige videreuddannelse på siden www.nylaege.dk.

Regler og rammer for din videreuddannelse

Er du interesseret i at læse mere om reglerne bag den lægelige videreuddannelse, finder du information i Bekendtgørelse om uddannelse af Speciallæger.

I Bendtgørelsen om lægers kliniske basisuddannelse, kan du læse om, hvad der regulerer dit KBU-forløb.

Lægeforeningen er repræsenteret i Det Nationale Råd for lægers videreuddannelse, som har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen med henblik på at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse. Du kan læse mere om rådet og hvem der repræsenterer dig.

På regionalt niveau er du gennem Lægeforeningen repræsenteret i de regionale råd for lægers videreuddannelse

Lægeforeningens arbejde for at sikre gode rammer for din videreuddannelse til speciallæge koordinereres i Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse.

  • Den kliniske basis uddannelse 1 år
  • Introstilling 1 år, ½ år i almen medicin
  • Hovedeuddannelse 4 -5 år.