Videreført ferie fra miniferieåret 2020

Har du videreført ferie fra miniferieåret i 2020, så skal du være opmærksom på, at det skal afholdes inden 31. december 2021

I forbindelse med indførelsen af de nye ferieregler pr. 1. september 2020 var der en overgangsordning med et ”miniferieår”, som løb fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, hvor du kunne holde den ferie, der var optjent fra 1. maj 2019 - 31. august. 2019, svarende til 16,64 dage (123,3 timer).

Hvis du ikke nåede at holde 16,64 feriedage i miniferieåret blev de uafviklede dage automatisk videreført til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, der løb fra 1. september 2020 og som løber indtil 31. december 2021. Hvis ferien fra miniferieåret ikke afholdes i denne periode bortfalder den, idet den hverken kan aftales overført eller udbetales.  

Du skal derfor være opmærksom på, om du har uafviklede feriedage hidrørende fra miniferieåret, og hvis det er tilfældet, at få indgået en aftale med din arbejdsgiver om afvikling af disse inden den 31. december 2021. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har videreført ferie fra miniferieåret til gode må du spørge på din arbejdsplads. 

Du skal samtidig være opmærksom på, at du inden 31. december 2021 skal nå at holde mindst fire af de fem ferieuger, som du optjener i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021.

Hvis du inden miniferieåret havde overført ferie fra tidligere (det vil sige ferie, der hidrører fra perioden inden 1. maj 2020) kan denne ligesom din 5. ferieuge optjent i perioden fra 1. september 2020 til 31. august 2021 fortsat overføres efter de almindelige regler og går altså ikke tabt 31. december 2021. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at overførsel af ferien kræver en aftale med din arbejdsgiver, som skal indgås inden 31. december 2021. 

Du skal også være opmærksom på, at ovenstående alene gælder den ferie, der er lovbestemt, det vil sige 1.– 5. ferieuge. For 6. ferieuge gælder, at den følger de gamle perioder for optjening (kalenderåret) og afholdelse (1. maj i det efterfølgende år til 30. april året efter) og kan enten aftales overført eller udbetales, hvis den ikke afholdes.

Ændringen i den danske ferielov, så opsparing og afvikling af ferie sker samtidighed, var et krav fra EU samtidig med at retten til 4 ugers ferie årligt blev indskærpet. Retten til 4 ugers ferie er baggrunden for de hverken kan overføres eller udbetales - men skal afholdes som ferie.